Zakończyło się Poznańskie Forum Duszpasterskie

25-09-2016
2890

Ponad sześćset osób wzięło udział w Poznańskim Forum Duszpasterskim pod hasłem „Idźcie i głoście”. Tegoroczne spotkanie nawiązywało do tematu ostatniego roku czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, któremu towarzyszą słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parafii, członkowie różnych ruchów, stowarzyszeń katolickich i parafialnych rad duszpasterskich z całego kraju, m.in. z diecezji warszawskiej, płockiej, kaliskiej, katowickiej oraz poznańskiej. Obecna była też prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszula Furtak.

Poznańskie Forum Duszpasterskie poprzedziła koncelebrowana Msza św. sprawowana w pobliskim kościele św. Rocha.

„Człowiek, który spotyka Boga, nie może nie mówić innym tego świadectwa. Jest ono imperatywem w samej istocie bycia chrześcijaninem” − podkreślił w homilii kard. Gerhard L. Müller. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który przewodniczył Eucharystii, zwrócił uwagę, że Chrystus jasno mówi do swoich uczniów „Idźcie i głoście” − nie czekajcie, aż ludzie sami przyjdą, tylko sami wychodźcie im naprzeciw. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, gość z Watykanu zauważył, że Maryja idzie do Elżbiety, by pomóc krewnej w domowych posługach, by spełniać uczynki miłosierdzia. Poszła, by świadczyć, że Bóg jest miłosierny.

Kard. Gerhard L. Müller zachęcał przedstawicieli parafii, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz rad parafialnych do stałej formacji, która będzie drogowskazem do kroczenia za Chrystusem i głoszenia Ewangelii. „Niech ruchy, stowarzyszenia i grupy stanowią doświadczenie wspólnoty Wieczernika, rozmawiają o Bogu i głoszą orędzie miłości” − apelował kaznodzieja.

Uczestnicy Poznańskiego Forum Duszpasterskiego obradowali w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. W słowie wprowadzającym abp Stanisław Gądecki zaznaczył, że hasło programu duszpasterskiego, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, nawiązuje do apostolstwa. „Wielu uważa, że to zadanie należy przede wszystkim do księży, a w mniejszym stopniu do świeckich. Tymczasem na mocy chrztu wszyscy na równi jesteśmy zobowiązani do apostolstwa, do budowania królestwa Bożego i dawania światła Ewangelii” − podkreślił arcybiskup.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że Kościół powinien być bardzie misyjny. „Jesteśmy powołani, by być uczniami i misjonarzami. Chcemy czynić Kościół bardziej misyjny wewnątrz wspólnoty i na zewnątrz, czyli wychodzić na obrzeża, do tych, którzy zatracili kontakt ze wspólnotą, lub w ogóle nie wierzą” − powiedział metropolita poznański.

Kard. Müller w swoim wystąpieniu omówił tożsamość chrześcijanina. „Bycie chrześcijaninem nie polega jedynie na wewnętrznym przekonaniu, lecz także na świadectwie na zewnątrz. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami − do zbawienia” − zaznaczył gość z Watykanu. Podkreślił, że wyznawanie Jezusa jednoczy Jego zwolenników, którzy są wspólnotą w Chrystusie i podzielają to samo wyznanie wiary, tę samą liturgię i powszechną misję na całym świecie.

O roli sztuki w działalności misyjnej Kościoła opowiedział o. Marco Ivan Rupnik SJ. Dyrektor należącego do Papieskiego Instytutu Wschodniego Centrum Aletti zwrócił uwagę, że sztuka chrześcijańska zrodziła się jako wyraz wiary, a nie jako wyraz artystyczny. „Sztuka chrześcijańska pierwszych wieków była sposobem wspomnienia Chrystusa” − zauważył słoweński artysta. Podkreślił, że pierwsi chrześcijanie tworzyli w katakumbach, „w miejscach, gdzie świat nie ma już nic do powiedzenia”. „Tam, w grobach, głosili życie, które otrzymali w Chrystusie” − mówił o. Rupnik.

Podkreślił, że dziś w sztuce dominuje przede wszystkim kult ciała, który wynika z przyjętej zasady doskonałości ludzkiej. „We współczesnej sztuce sakralnej brakuje teologii, została tylko pobożność, nie ma sztuki, która ma w sobie coś liturgicznego” − stwierdził dyrektor Centrum Aletti.

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w wykładzie pt. „Współczesny człowiek wobec religii − capax Dei czy religijnie niemuzykalny?” zaznaczył, że „podstawowym duszpasterskim wyzwaniem wydaje się dziś zorientowanie ludzi Kościoła na powrót do głoszenia kerygmatu − do opowiadania o osobistym doświadczeniu wyzwalającej miłości Ojca, która poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dosięga mnie w Duchu Świętym tu i teraz”.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zaznaczył, że zdolność rozpoznawania Bożego głosu przychodzi dziś ludziom z większym trudem, ale nigdy nie zaniknie, niezależnie od okoliczności i czasów. Zwrócił uwagę, że Kościół tym bardziej winien dziś zapraszać ludzi do wspólnoty, w której mogą oni doświadczyć Bożego miłosierdzia. „Jeżeli chcemy przebić się przez pozorną głuchotę współczesnych ludzi, to nasze duszpasterstwo na każdym poziomie, w parafii zwłaszcza, powinno być wyraźnie zorientowane na realizację tego właśnie celu Kościoła − poprzez głoszenie kerygmatu i mistagogiczne inicjowanie − do osobistej więzi z Bogiem w modlitwie, słowie Bożym, sakramentach i braterskiej wspólnocie” − stwierdził prelegent.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny. Jego uczestnicy, prof. Maria Ryś, prof. dr hab. Krystyna Czuba oraz prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan szukali odpowiedzi na pytanie, co znaczy w dzisiejszym świecie „iść i głosić Ewangelię”. Odnieśli się też do toczącej się w ostatnich dniach debaty w Sejmie o ochronie życia poczętego. Medioznawca prof. dr hab. Krystyna Czuba podkreśliła, że nadrzędnym zadaniem dziennikarzy jest dawanie świadectwa prawdzie.

Prof. Maria Ryś, nawiązując do debaty w Sejmie, powiedziała, że będąc w ruchu obrony życia, prowadziła terapię wśród kobiet z zespołem postaborcyjnym. „Nie ma większego dramatu, samotności i cierpienia niż po zabiciu własnego dziecka. Matka bardzo często boryka się z tym dramatem do końca życia” − zaznaczyła profesor UKSW w Warszawie w Instytucie Psychologii. Zwróciła uwagę, że dziś psychologia ma jedną z największych możliwości manipulacji człowiekiem. „We współczesnej psychologii jest wiele zakłamania, dziedzina ta potrzebuje odkłamania, zdrowej antropologii” − stwierdziła prelegentka.

Prof. Bogdan Chazan przyznał, że w Sejmie przysłuchiwał się burzliwej debacie nad projektami w sprawie całkowitego zakazu aborcji i liberalnym projektem dopuszczającym zabijanie dzieci nienarodzonych. „W Sejmie padło wiele słów i stwierdzeń niezgodnych z prawdą”.

Podkreślił, że zwolennicy liberalizującego prawa twierdzili, że 22 proc. kobiet doświadcza gwałtu. „Nie wiem, skąd biorą się te dane, skoro w ubiegłym roku dokonano tylko jednej aborcji dziecka poczętego w wyniku gwałtu” − zaznaczył prelegent. Zwrócił też uwagę, że środowiska opowiadające się za prawem do aborcji apelują o większą dostępność do środków antykoncepcyjnych oraz do prowadzenia w szkołach edukacji seksualnej. „Chciałabym zwrócić uwagę, że to wszystko jest dostępne i dzieje się w Wielkiej Brytanii, i przynosi odwrotny skutek. Z roku na rok rośnie liczba ciąż u nastolatek” − zaznaczył prof. Chazan.

„Tegoroczne spotkanie stanowiło klamrę zamykającą czteroletni Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, któremu towarzyszą słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Wskazały one kierunek zwłaszcza osobom świeckim, w jakim należy iść i co czynić, aby głosić Dobrą Nowinę, zgodnie ze słowami św. Pawła: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” − podkreśliła w rozmowie z KAI Bogumiła Kania-Łącka.

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej zaznaczyła, że dotychczasowe spotkania przybliżające treści programów duszpasterskich gromadziły ludzi z całej Polski i przyniosły dobre owoce. „Taki jest też nasz cel, by ta wiedza zdobyta w Poznaniu była przekazywana dalej” − stwierdziła Kania-Łącka.

Organizatorami Poznańskiego Forum Duszpasterskiego były Akcja Katolicka oraz prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

msz / Poznań