III Forum Ewangelizacyjne w Poznaniu

12-11-2016
1680

W jednej z hal Międzynarodowych Targów Poznańskich 12 listopada odbędzie się III Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej, do udziału w którym zaproszeni są kapłani, siostry zakonne, a przede wszystkim osoby świeckie zaangażowane na różne sposoby w swoich parafiach i wspólnotach. Mszy św. sprawowanej dla jego uczestników o godz. 14.00 w parafii pw. św. Michała Archanioła przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki.

Forum przebiegać będzie pod hasłem „Bądźcie zawsze gotowi…”, które zaczerpnięto z wersetu Pierwszego Listu św. Piotra: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”. Celem wydarzenia jest ukazanie tego, jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest stała formacja duchowa, a także prezentacja różnorodnych wymiarów formacji.

– W czasie forum chcemy mówić o tym, jak wspierać tych, którzy uwierzyli już w Chrystusa, ale także jak pomagać i towarzyszyć tym, którzy chcą Go głosić. Chcemy też po prostu spotkać się, być razem, rozmawiać i dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami – wyjaśnia poznański biskup pomocniczy Damian Bryl. Zdecydować się na uczestnictwo w tym wydarzeniu można dosłownie w ostatniej chwili, zgłaszając swój udział w recepcji znajdującej się przy wejściu do pawilonu 7 MTP.

Spotkanie rozpocznie się półgodzinnym wielbieniem, po którym konferencję wygłosi superior poznańskich jezuitów o. Dariusz Michalski, wcześniej posługujący w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni. Drugą konferencję wygłosi ks. Mirosław Cholewa, wieloletni ojciec duchowny w warszawskim seminarium, kierownik duchowy i rekolekcjonista związany z Odnową w Duchu Świętym, obecnie proboszcz w Magdalence pod Warszawą.

W dalszej części, podczas krótkich prelekcji zostaną przybliżone poszczególne wymiary formacji: biblijna, eucharystyczna, liturgiczna, wspólnotowa, służby, misyjna, doktrynalna, ludzka i sumienia. Uczestnicy słysząc o nich, będą mogli zastanowić się, który u nich samych wymaga większej uwagi i tym samym wybrać dla siebie warsztaty spośród blisko 20 przewidzianych w kolejnej części forum.

Centralnym punktem tego całodziennego wydarzenia będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego w położonym nieopodal Międzynarodowych Targów Poznańskich kościele pw. św. Michała Archanioła.

Forum będzie miało także wymiar duchowy, stąd między konferencjami przewidziano wspólne wielbienie Boga przez śpiew. Podczas całego wydarzenia trwać będzie także, w specjalnie przygotowanej kaplicy, nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, a całość zakończy się wieczorem uwielbieniem i błogosławieństwem.

Organizatorami III Forum Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej są Fundacja Pro Publico oraz Szkoła Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”. Dokładny program na www.3forum.pl.

KAI