Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Około 19 000 Polek w życiu konsekrowanym pełni ważną rolę w społeczeństwie. Coraz częściej siostry są managerkami: prowadzą przedszkola, przychodnie, Domy Samotnej Matki, wydawnictwa, wykładają na uczelniach, organizują pomoc charytatywną, są dziennikarkami i prowadzą ok. 400 stron internetowych. Nie boją się wyzwań ponad 100 sióstr zajmuje się duszpasterstwem więźniów. Zgromadzenia zakonne dają możliwość rozwijania talentów i realizacji zawodowej sióstr mówi s. Jolanta Olech, urszulanka, Sekretarka Generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Siostra Jolanta Olech podkreśla zaangażowanie sióstr zakonnych w dzieło ewangelizacyjne Kościoła. Siostry zakonne są w Kościele i dla Kościoła. Uczestniczą na wiele sposobów w ewangelizacji przez świadectwo życia oddanego Bogu, przez głoszenie życiem i pracą Dobrej Nowiny Chrystusowej, modlitwę w intencji całego świata i konkretną służbę ludziom mówi wspomniana urszulanka.

Siostry zakonne w Polsce wpisują się właśnie w ten obraz Kościoła. Jest nas około 19 000 w ponad 2 200 wspólnotach zakonnych rozsianych po całej Polsce. Ponadto ponad 2 000 sióstr pracuje na misjach na Wschodzie i Zachodzie Europy i na innych kontynentach. W samej Polsce jesteśmy obecne w wielu dziedzinach duszpasterstwa: w katechezie ponad 2000 sióstr, w nauczaniu i wychowaniu ok. 2 500 sióstr, w duszpasterstwie zdrowia (lekarki, pielęgniarki) – ok. 1200 sióstr, w pracy charytatywnej i w innych formach działania Kościoła zaznacza s. Jolanta Olech.

Siostry prowadzą dzieła własne związane z nauczaniem i wychowaniem: ponad 300 przedszkoli, 75 szkół, 60 internatów i domów dla młodzieży szkolnej i studentek, 122 domy dziecka, 90 świetlic i inne formy opieki dla dzieci i młodzieży. Pracują też w dziełach prowadzonych przez inne podmioty, najczęściej kościelne. Prowadzenie takich dzieł jest zwykle powiązane z duszpasterstwem rodzin, szczególnie kobiet. W ostatnich dwóch dziesiątkach lat udało się zorganizować także 30 ośrodków związanych z duszpasterstwem zdrowia (jeden szpital, gabinety lekarskie, kilka przychodni i centrów rehabilitacyjnych). Rozwija się sieć pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Osobną, rozległą płaszczyzną pracy sióstr, z którą łączy się zwykle wymiar duchowy i formacyjny, jest pomoc charytatywna i społeczna: domy opieki dla dzieci i dorosłych, których jest ok. 210. Siostry organizują ponadto różne formy pomocy ubogim i potrzebującym (stołówki, noclegownie, domy wychodzenia z bezdomności, centra zapobiegania wykluczeniu i inne formy troski o potrzebujących, o osoby starsze i chore). Wielką troską sióstr są rodziny, szczególnie wielodzietne, samotne matki, kobiety w potrzebie. Stąd, poza pomocą indywidualną, staramy się tworzyć domy samotnej matki, działania na rzecz kobiet zagrożonych bezrobociem, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji do pracy i inne. Ponad 100 sióstr jest zaangażowanych w duszpasterstwie więźniów. Ponadto w ramach sekcji Bakhita włączamy się w międzynarodową sieć przeciwdziałania zniewoleniu, prostytucji, handlowi ludźmi i konkretną pomoc ofiarom (ośrodki interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjne, pomoc indywidualna). Pomagamy także imigrantom ze Wschodu i angażujemy się w inicjatywy Caritas, m.in. w akcję Rodzina Rodzinie na rzecz potrzebujących w Syrii – mówi s. Olech.

Około 2 000 sióstr pracuje w różnych instytucjach kościelnych i w duszpasterstwie parafialnym np. jako sekretarki, księgowe, kancelistki, organistki, zakrystianki. Siostry katechetki zazwyczaj współpracują z parafiami w duszpasterstwie dzieci i młodzieży i w przygotowaniu do sakramentów. Siostry prowadzą liczne i różnorodne grupy jak schole, grupy misyjne i biblijne, KSM, Ruch Eucharystyczny a także grupy powiązane z własnymi charyzmatami. Oprócz pracy w parafiach prowadzimy rekolekcje, sesje formacyjne i ewangelizację przez media, głównie internetowe (ok. 500 portali, oraz wiele profili na Facebooku i Twitterze – mówi s. Jolanta Olech.

Sekretarka Generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce podkreśla, że w powyższych statystykach nie ma sióstr żyjących w klasztorach klauzurowych, ale ich udział w pracy ewangelizacyjnej Kościoła jest ogromny – towarzyszą ludziom swoją modlitwą i poświęceniem życia.

Statystyki i cyfry, choć mają swoje znaczenie, nie są w staniu powiedzieć wszystkiego. Mam jednak nadzieję, że pokazują choć trochę pragnienie sióstr zakonnych w Polsce, aby służyć z oddaniem Kościołowi i ludziom nam współczesnym na większą chwałę Bożą podsumowuje s. Jolanta Olech.

BP KEP