Kolędnicy Misyjni 2012 dla wietnamskich dzieci

20-12-2012

Mali kolędnicy misyjni w okresie Świąt Bożego Narodzenia po raz kolejny wyruszą, by kolędować na rzecz rówieśników z krajów misyjnych. Tym razem pomogą dzieciom z Wietnamu. 6 stycznia włączą się natomiast w Orszak Trzech Króli.

1528

Diu Doi – pył ulicy – tak pogardliwie nazywa się w Wietnamie dzieci – sieroty albo porzucone przez rodziców, których domem jest ulica. Żeby przeżyć, muszą żebrać lub pracować. Czyszczą buty, myją szyby samochodowe, zbierają złom, przeszukują kosze na śmieci. Dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego zwracają w tym roku uwagę na los małych Wietnamczyków. W roku 2006 ok. jedna trzecia Wietnamczyków poniżej 16 roku życia cierpiała z powodu niedożywienia. Prawie połowa mieszkała w domach bez odpowiednich warunków sanitarnych, a dwie trzecie nie miało książek.

„Świat potrzebuje Jezusa pilnie, nie można milczeć i stać bezczynnie” – mówi Maryja w przygotowanej przez Papieskie Dzieła Misyjne scence kolędniczej. Mali kolędnicy będą wystawiać ją w domach w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Kolędników posyła uroczyście ksiądz danej parafii podczas Mszy św., najczęściej w drugi dzień świąt. W wyznaczonym terminie dzieci przebrane w stroje kolędnicze wraz dorosłym opiekunem udają się do rodzin swojej parafii. Po kolędzie i przedstawieniu krótkiej scenki, składają życzenia, a na drzwiach umieszczają błogosławieństwo: C+M+B, co znaczy Christus mansionem benedicit czyli Niech Chrystus błogosławi temu domowi. W dowód wdzięczności za przyjęcie i złożone ofiary kolędnicy pozostawiają każdej rodzinie pamiątkę – tym razem będzie to domek wietnamski.

W ubiegłym roku, na pomoc rówieśnikom w krajach misyjnych, mali kolędnicy w 40 diecezjach zebrali prawie 711 tysięcy złotych. W sumie w ciągu całego roku dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci przeznaczyły na pomoc rówieśnikom 1 791 176, 54 zł. Są to ofiary z kolędy misyjnej, z I Komunii Świętej oraz z osobistych wyrzeczeń. Zostały one przekazane na projekty wskazane przez Sekretariat Generalny Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w Rzymie. Trafiły m.in. do Burundi (8 projektów), Republiki Demokratycznej Konga (16 projektów), Rwandy (7 projektów), Indii (10 projektów) i Libanu (9 projektów).

Pomocą w przygotowaniu misyjnej kolędy są przygotowywane przez PDMD Materiały Liturgiczne „Kolędnicy Misyjni 2012”. Znajdziemy w nich m.in. teksty inscenizacji oraz katechez.. W tym roku do materiałów dołączona jest też płyta CD z prezentacjami multimedialnymi. Na podstawie tych materiałów animatorzy wraz z dziećmi w szkole i parafii przez cały rok przygotowują się do misyjnego kolędowania.

Już po raz drugi dzieci zaangażowane w misje urozmaicą swoimi kolorowymi strojami Orszak Trzech Króli. Przejdzie on 6 stycznia ulicami Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i wielu innych polskich miast. Inicjatywa zbiega się z Misyjnym Dniem Dzieci. W tym dniu kończy się uroczyście akcja kolędowania, a dzieci z PDMD na całym świecie łączą się razem w modlitwie.

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Kolędnicy to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Do udziału w misyjnej kolędzie zapraszają również koleżanki i kolegów zrzeszonych w różnych grupach w szkole i w parafii.