Kolejny krok ku pojednaniu polsko-ukraińskiemu

25-06-2013

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk oraz przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik będą się modlić za pomordowanych na Wołyniu w 1943 r., podpiszą również wspólną deklarację zachęcającą do pojednania polsko-ukraińskiego.

1632

W przededniu 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu, której symbolem stały się wydarzenia z 11 lipca 1943 r., z apelem do Polaków i Ukraińców o dalsze kroki na drodze pojednania zwrócą się przedstawiciele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego w Polsce oraz Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.

W środę, 26 czerwca,  przyjedzie do Polski Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk. W Przemyślu spotka się z abp. Janem Martyniakiem, metropolitą przemysko-warszawskim Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego, w Lublinie m.in. zapali znicz przy obelisku ze słowami bł. Emiliana Kowcza, patrona duchowieństwa greckokatolickiego. Później przyjedzie do Warszawy, gdzie w klasztorze oo. Bazylianów będzie miała miejsce panichida, czyli nabożeństwo za zmarłych w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej z udziałem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Prymasa Polski, Metropolity Warszawskiego i Prezydenta RP.

Deklaracja upamiętniająca ofiary zbrodni wołyńskiej i wskazująca na potrzebę do pojednania zostanie podpisana w piątek, 28 czerwca, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Przedstawiciele Kościołów wskazują na ewangeliczne źródła nakazu wzajemnego przebaczenia i na potrzebę godnego upamiętnienia ofiar. Wzywają też do obiektywnego poznania faktów.

Dokument sygnowany będzie przez metropolitę kijowsko-halickiego – zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp. Światosława Szewczuka, metropolitę przemyskiego obrządku łacińskiego i  przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, metropolitę lwowskiego obrządku łacińskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy abp. Mieczysława Mokrzyckiego oraz metropolitę przemysko-warszawskiego Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego abp. Jana Martyniaka.

Wizyta metropolity kijowsko-halickiego abp. Światosława Szewczuka związana jest z obchodami 1025. rocznicy Chrztu Rusi Kijowskiej. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 29 czerwca, w Górowie Iławeckim. Liturgii pontyfikalnej o godz. 11.00 pod przewodnictwem Arcybiskupa Większego Światosława weźmie udział nuncjusz apostolski w Polsce abp. Celestino Migliore.

 

Zobacz także:

 Zobacz

Ks. Stefan Batruch o wizycie abp. Światosława Szewczuka

 Zobacz

Ks. Stefan Batruch o znaczeniu wizyty abp. Światosława Szewczuka

VIDEO: 1025. rocznica Chrztu Rusi Kijowskiej

VIDEO: Jaki jest Kościół greckokatolicki i czym różni się od Kościoła rzymskokatolickiego?

PORTAL: Zbrodnia Wołyńska
STRONA: Cerkiew Greckokatolicka w Polsce