Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski

07-05-2015

Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski w dniu 7 maja 2015 r.

872

W dniu 7 maja 2015 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski przy Skwerze Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Ze strony PRE obradom współprzewodniczył abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), Prezes PRE, a ze strony KEP posiedzeniu współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski. W spotkaniu uczestniczyli także: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Andrzej Czaja (Opole), bp M. Solarczyk ( Warszawa-Praga) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Lublin), wszyscy z Kościoła rzymskokatolickiego.

Komisja omówiła:
− przebieg grudniowej wizyty w Polsce kardynała Kurta Kocha, którą określono jako wydarzenie historyczne dla relacji ekumenicznych w Polsce;
− Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2015 i sposób obchodzenia Tygodnia w przyszłości;
− podpisanie i konsekwencje Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli.

Komisja udzieliła mandatu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie polskiej edycji zeszytu na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2016 r. (ks. S. Pawłowski z KRK, ks. bp E. Puślecki z KEM).

Omówiono sprawy związane z niektórymi aspektami relacji Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem prawosławnym i luterańskim.

Wstępnie rozpatrzono zorganizowanie ekumenicznego nabożeństwa centralnego w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2016.

Komisja wyraziła pragnienie, aby zadbać o wymiar ekumeniczny obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, Zjazdu Gnieźnieńskiego i Jubileuszu 200.lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 5 października o godz. 17.00 w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Protokołował

Ks. S. Pawłowski