Komunikat ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski

14-11-2013

Warszawa, 14 listopada 2013 r.

1192

Komunikat ze spotkania Komisji Wspólnej
Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski

 

Dnia 14 listopada 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. W trakcie spotkania poruszono m.in. kwestie dotyczące polityki rodzinnej, możliwości wprowadzenia religii jako dodatkowego przedmiotu egzaminu maturalnego oraz obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Na posiedzeniu omówiono również zagadnienia mające istotne znaczenie dla poprawy sytuacji rodzin w Polsce, w szczególności polityki prorodzinnej poprzez wydłużony czas urlopu macierzyńskiego i poprawy warunków podejmowania aktywności zawodowej oraz godzenia życia rodzinnego i zawodowego osób posiadających małe dziecko. Omówiono także zasady dofinansowania z budżetu państwa tworzenia i utrzymania zróżnicowanych form opieki, w tym indywidualnej, nad małymi dziećmi. Członkowie Komisji zajęli się także kwestią wsparcia rodzin wielodzietnych.

Podczas dyskusji strona kościelna poprosiła o ponowne przeanalizowanie możliwości prawnych co do wprowadzenia religii jako dodatkowego egzaminu maturalnego.

Zebrani odnieśli się do ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Strona kościelna zgłosiła potrzebę szerszego przedyskutowania zagadnień z tym związanych. Obydwie strony zgodziły się m.in. co do potrzeby szerszych niż dotychczas konsultacji społecznych.

Członkowie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski poruszyli także kwestię organizacji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 r. oraz obchodów zbliżającej się 1050. rocznicy Chrztu Polski.

W posiedzeniu udział wzięli:

– ze strony kościelnej: abp Sławoj Leszek Głódź – współprzewodniczący Komisji Wspólnej, metropolita gdański; kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski; abp Stanisław Gądecki – metropolita poznański; bp Andrzej Suski – biskup toruński; bp Wojciech Polak – sekretarz generalny KEP; ks. Józef Kloch – rzecznik KEP; ks. Dariusz Konieczny – kierownik Biura Sekretariatu KEP; s. Katarzyna Kasińska – referent prawny SKEP; mec. Jarosław Bittel – konsultant prawny SKEP;

– ze strony rządowej: Michał Boni – minister administracji i cyfryzacji; Bogdan Zdrojewski – minister kultury i dziedzictwa narodowego; Władysław Kosiniak-Kamysz – minister pracy i polityki społecznej; Krystyna Szumilas – minister edukacji narodowej; Stanisław Huskowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; Przemysław Krzyżanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Jacek Cichocki – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania; Marlena Niewiadomska – szef Gabinetu Politycznego Ministra Administracji i Cyfryzacji; Józef Różański – dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji; Andrzej Marciniak – zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji; Grażyna Płoszajska – radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Katarzyna Wolska-Wrona – główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania; Monika Piszcz-Czapla – naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji; Artur Koziołek – rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

ks. Józef Kloch
rzecznik
Konferencji Episkopatu Polski

Artur Koziołek
rzecznik prasowy
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

Warszawa, 14 listopada 2013 r.