W imieniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz polskich biskupów, kondolencje po śmierci abp. Zygmunta Zimowskiego złożył przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

Poniżej publikujemy ich treść:

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 roku

 

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jego Ekscelencji ks. abp. Zygmunta Zimowskiego – emerytowanego biskupa radomskiego i przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W imieniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i polskich biskupów składam na ręce Waszej Ekscelencji wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła ta śmierć.

Odszedł światły i gorliwy pasterz, który całe swoje życie poświęcił służbie Bogu, pracując zarówno dla Kościoła, który jest w Polsce, jak i dla Kościoła Powszechnego, u boku Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Święcenia prezbiteratu przyjął 27 maja 1973 roku w Tarnowie. Po studiach z teologii dogmatycznej na KUL i w Insbrucku rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Był bliskim współpracownikiem kard. Józefa Ratzingera. W wielki czwartek 2002 roku św. Jan Pawła II mianował go biskupem radomskim. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu, przewodniczącym Komisji Nauki Wiary oraz członkiem Rady Stałej. Pełnił również funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. Otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 18 kwietnia 2009 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, wynosząc go równocześnie do godności arcybiskupa. Był również członkiem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych i Kongregacji ds. Biskupów.

Z głęboką wiarą w życie wieczne spoglądamy na jego śmierć. Z nadzieją wypraszamy u Boga miłosierdzie dla Zmarłego, za przyczyną Matki Bożej – Królowej Apostołów.

W Antyfonie na Komunię Liturgii Mszy Świętej, z dnia śmierć śp. księdza arcybiskupa Zygmunta, czytamy słowa, które on sam wielokrotnie powtarzał: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć; dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem (por. Flp 1, 20-21).

 

Łączę wyrazy szacunku i braterskich pozdrowień w Chrystusie.

 

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

________________________
Jego Ekscelencja
Ks. Bp Henryk TOMASIK
Biskup Radomski
ul. Malczewskiego 1
26-600 RADOM

NO COMMENTS