Kondolencje Prymasa Polski po śmierci Marka Skwarnickiego

13-03-2013

Kondolencje Prymasa Polski złożone na ręce żony zmarłego 12 marca publicysty - Zofii.

1303

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Marka Skwarnickiego – poety, prozaika, publicysty, tłumacza – a przede wszystkim szlachetnego człowieka, którego osobowość była kształtowana przez wartości chrześcijańskie i osadzoną w nich kulturę. Dobitnie świadczy o tym jego bogata twórczość nagradzana przez różne środowiska i instytucje.

Pan Życia i Śmierci powołał do „domu Ojca” zasłużonego dla społeczeństwa i Kościoła człowieka, którego darzył zaufaniem i cenił także bł. Jana Paweł II.

Całe życie i dorobek naukowo-twórczy Marka Skwarnickiego składam na ołtarzu eucharystycznym jako dar ofiarny, upraszając dla Zmarłego wiekuisty pokój i udział w chwale Zmartwychwstania.

Polecam Bogu w modlitwie wszystkich, których ta śmierć napełniła smutkiem i żałobą, a dla Rodziny i Przyjaciół Zmarłego upraszam ukojenie w bólu i Boże błogosławieństwo.

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski