Kondolencje Sekretarza Generalnego KEP po śmierci bp. Józefa Pazdura

0
1963

Warszawa, dnia 7 maja 2015 r.

Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie,

W związku ze śmiercią Księdza Biskupa Józefa Pazdura pragnę złożyć na ręce Waszej Ekscelencji kondolencje i wyrazy współczucia, oraz zapewnić o  pamięci modlitewnej za duszę śp. Zmarłego, ale również za Jego Rodzinę i Bliskich, prosząc o ukojenie ich bólu i pociechę w smutku.

Śp. ks. bp Józef Pazdur pozostał w naszej pamięci jako człowiek Kościoła bardzo mocno zaangażowany w duchowy rozwój wiernych, który ze szczególną troską dbał o formację kandydatów do kapłaństwa. W myśl swego zawołania biskupiego: “Unxit et misit” (Namaścił i posłał) w ciągu swojego długiego życia, wypełnionego gorliwą posługą duszpasterską, pracował wytrwale w Kościele lokalnym, ale także podejmował zadania powierzone mu przez Konferencję Episkopatu Polski w pracach Komisji ds. Duchowieństwa oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Pan wezwał swojego Sługę w czasie, gdy Kościół przeżywa wielkanocny okres paschalnej radości. Niech zatem Zmartwychwstały Chrystus, który pokonał śmierć i otworzył nam bramy do życia wiecznego, przyjmie zmarłego Biskupa Józefa do grona zbawionych i pozwoli Mu cieszyć się oglądaniem Chwały Bożej wraz z Aniołami i Świętymi.

Natomiast nam, którzy zgromadzimy się, aby pożegnać śp. Biskupa Pazdura, niech wiara w życie wieczne, przyniesie pociechę i umocni nadzieję, że: “Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz. 14,8), a „ostatni wieczór naszego życia jest pierwszym porankiem naszej wieczności”.

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

____________

Jego Ekscelencja
Najdostojniejszy
Ks. Abp Józef KUPNY
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

NO COMMENTS