Konferencja o prewencji i pomocy ofiarom pedofilii

10-06-2014

To pierwsza w Polsce tak kompleksowa konferencja podejmująca temat wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele. Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje w dniach 20-21 czerwca br. konferencję „Jak rozumieć i adekwatnie odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele”. Patronuje jej Konferencja Episkopatu Polski.

1055

Konferencja skierowana jest do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, sędziów kościelnych, formatorek i formatorów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i innych osób, które w swojej pracy mogą się spotkać się z ofiarami i sprawcami wykorzystania seksualnego, albo pracują z dziećmi i młodzieżą.

– Nie będziemy unikać zmierzenia się z niewygodnymi pytaniami dotyczącymi czynników wewnętrznych i zewnętrznych względem wspólnoty chrześcijańskiej, które powiększyły czynniki ryzyka, sprzyjając karygodnym czynom. Równocześnie chcemy rozważyć konieczne elementy odpowiedzi Kościoła na ten skandal w jego wymiarach indywidualnym, wspólnotowym i społecznym – mówią organizatorzy. Jako główni prelegenci zostali zaproszeni: ks. Robert Oliver, promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary; prof. J. Fegert, psychiatra w Klinice psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w Ulm, członek zarządu Centrum Ochrony Dziecka na Uniwersytecie Gregoriańskim oraz dr Monika Applewhite, specjalistka z USA, konsultantka kościołów i zakonów w zakresie prewencji w kilku krajach anglojęzycznych.

Istotnym publicznym momentem modlitewnym na zakończenie pierwszego dnia pracy będzie liturgia pokutna za grzechy wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży popełnione przez duchownych. – Pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery będziemy wypraszać dar serca skruszonego i pojednania z Bogiem i ludźmi – mówi o. Adam Żak SJ. W liturgii uczestniczyć będą także m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.

Centrum Ochrony Dziecka kieruje o. Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Jego celem jest kształcenie kadr, m.in. na studiach podyplomowych, opracowanie programów prewencji nadużyć seksualnych i wzorów dobrych praktyk. Ma również nadzieję wnieść swój wkład w przygotowanie pomocy specjalistycznej dla pokrzywdzonych.

Zobacz także:

>> Program konferencji

>> Informacje dla dziennikarzy