W Warszawie w siedzibie episkopatu 15 czerwca miała miejsce  konferencja „Swoboda działalności gospodarczej a społeczna odpowiedzialność biznesu”, której organizatorami była Konferencja Episkopatu Polski oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.

Jest to drugie spotkanie, do którego doszło z inicjatywy KEP-u oraz „Nostra Res”, gromadzące ludzi biznesu, nauki, polityki i Kościoła, którzy zastanawiają się, jak w codziennej praktyce prowadzenia biznesu realizować dobro wspólne, działać w duchu Ewangelii i wykorzystywać dorobek społecznej nauki Kościoła katolickiego.

Podczas briefingu poprzedzającego konferencję arcybiskup Wiktor Skworc odniósł się do kwestii duszpasterstwa przedsiębiorców. Powiedział on, że realizuje się ono na dwóch płaszczyznach: społecznej nauki Kościoła oraz formacji konkretnych ludzi. Może ona odbywać się w parafiach, ale bardzo ważne jest także, abyśmy zintegrowali, wzmocnili duszpasterstwo ludzi biznesu.

– Wolność gospodarcza i społeczna odpowiedzialność to dwa kluczowe słowa tej konferencji – dodał abp Skworc. – Katolicka nauka społeczna zawsze łączy wolność i odpowiedzialność także w przestrzeni działalności gospodarczej.

Roman Trzaskalik, prezes stowarzyszenia „Nosta Res”, parafrazując Jana Pawła II zauważył, że  wolność gospodarcza jest nam nie tylko dana, ale i zadana. – Jako przedsiębiorcy zmagamy  na co dzień z tym, jak pogodzić dążenie do zysku, co jest naturalnym celem przedsiębiorstwa, ze  społeczną odpowiedzialnością i troską o o środowisko naturalne.

Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej podkreślił, że od 26 lat staramy się w Polsce wdrażać z różnymi trudnościami niemiecki model gospodarczy, który łączy wolność z odpowiedzialnością. – Naszą rolą jest dążyć do tego, aby interesy obu stron tzn.  pracodawców i pracobiorców było odpowiednio reprezentowane. Żeby zapanował  pax, porozumienie – dodał Arendarski.

Wśród  prelegentów zaproszonych na konferencję „Swoboda działalności gospodarczej a społeczna odpowiedzialność biznesu” byli m.in.: Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha w Warszawie; Henryk Siodmok, prezes Grupy ATLAS; Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Filip Grzegorczyk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; senator Adam Gawęda, zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Witold Olech, wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o.; ks. Grzegorz Piątek SCJ Duszpasterstwo TALENT; Mariusz Tomaka, prezes zarządu DisplayLink (Poland) Sp. z o.o., prezes zarządu Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy, Katarzyna Gierczak-Grupińska prezes Fundacji Firmy Rodzinne, Aleksandra Agatowska – Członek Zarządu PZU Życie SA.

mm/Opoka

NO COMMENTS