Konsekrowani – pokazują światu skąd czerpać nadziej

28-01-2014

„Często właśnie osoby konsekrowane, nie tyle poprzez działalność zewnętrzną, ile przez głęboką komunię z Bogiem, pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przyszłość oraz jak budować wzajemne relacje w oparciu o przebaczenie i miłość” – czytamy w liście biskupów „Światło Życia Konsekrowanego”.

793

W niedzielę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Wspominamy moment, gdy Józef i Maryja udali się do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić i ofiarować Bogu Jezusa. Wówczas też sam Bóg przedstawił swojego Syna światu. „Uczynił to poprzez usta starca Symeona i prorokini Anny, którzy rozpoznali w Dziecięciu światło na oświecenie pogan i chwałę Izraela (por. Łk 2,32)” – wyjaśniają biskupi.

Nasz chrzest to moment, w którym rodzicie i chrzestni przedstawili nas i ofiarowali Panu. „Tę podstawową prawdę często przypomina nam liturgia Kościoła, aby budzić w nas coraz większą świadomość naszej tożsamości – tego, kim jesteśmy, i by uczyć nas przeżywać własną konsekrację chrzcielną z dumą i radością. «Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy!» (1 J 3,1)”. Zadaniem chrześcijan, naszą misją w świecie jest „promieniowanie tym Światłem, którym jest Osoba Jezusa Chrystusa”.

Od wielu lat Kościół łączy Święto Ofiarowania Pańskiego z Dniem Życia Konsekrowanego. Osoby konsekrowane przez ślubowanie rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości są w sposób szczególny poświęcone Bogu. „Nie jest to osobna, jakby dodatkowa konsekracja, ale bardziej radykalna realizacja zobowiązań płynących z chrztu świętego” – wyjaśniają biskupi. Radykalizm życia konsekrowanego polega na tym, że „cały człowiek oddaje się do dyspozycji Temu, który ukochał go aż do końca”.

Przez głęboką komunię z Bogiem osoby konsekrowane pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przyszłość oraz jak budować wzajemne relacje w oparciu o przebaczenie i miłość. Przykładem takiej postawy jest świadectwo wspólnoty trapistów z Algierii, którzy nie opuścili klasztoru w Tibhrine i wiosną 1996 r. zostali uprowadzeni i zamordowani przez muzułmańskich fundamentalistów.

Biskupi zachęcają do modlitwy za osoby konsekrowane, które „dają świadectwo życia dla Boga, nawet jeśli to oznacza dla nich bycie znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy nie znają Chrystusa, jak i tych, którzy świadomie odrzucają Jego światło”. Zwracają się również z apelem do młodych, by nie bali się odpowiedzieć na Boże wezwanie: „Jeśli Pan Cię wzywa, nie ociągaj się, ale wyrusz w drogę! To On zabierze Cię ze sobą, poprowadzi za rękę i pozwoli wypłynąć na głębię”.

Zobacz także:

Światło Życia Konsekrowanego – List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2014 roku

Relacja z konferencji prasowej


 

Liczba osób konsekrowanych

Zakony męskie

Według danych z 1 października 2013 r. formację w zakonach męskich przechodziło 1479 osób, w tym 245 postulantów, 247 nowicjuszy, 851 kleryków i 136 braci zakonnych.

Konferencja Wyższych Przełożonych reprezentuje 61 zakonów. W kraju posługuje 8952 księży i braci zakonnych, a za granicą – 3536. Spośród 12488 osób konsekrowanych, 9592 to kapłani, a 1369 to bracia zakonni. (Statystyki z 31 XII 2012 r.)

Zakonnicy prowadzą 705 parafii, 126 rektoratów i wikariatów samodzielnych, a także 552 kościołów i kaplic z dostępem dla wiernych. Są także kustoszami 152 sanktuariów zatwierdzonych dekretami władzy kościelnej.

 

Zakony żeńskie

W roku 2013 liczba postulantek tzn. tych dziewcząt, które wstąpiły do zgromadzeń i przynajmniej na tym etapie przeszły wstępną próbę powołania, zwiększyła się o 20. „Jest to pierwszy od wielu lat wzrost wstąpień, skromny, ale ufamy że daje nadzieję na odwrócenie tendencji” – mówią siostry z KWPZZZ. W dniu 31 grudnia 2013 roku było: 17849 profesek wieczystych, 888 profesek o ślubach czasowych, 262 nowicjuszki i 247 postulantek.

Nadal spada liczba ogólna sióstr, ze względu na małą liczbę powołań, która nie może zrównoważyć liczby sióstr odchodzących do wieczności.

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń w Polsce reprezentuje 101 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych w Polsce, mających 19246 sióstr w 2289 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 2149 sióstr pracuje poza granicami Polski: 397 sióstr w krajach na Wschodzie, 587 w krajach misyjnych i 1165 – w innych krajach.

 

Zakony klauzurowe

Konsulta Przełożonych Żeńskich Klasztorów Klauzurowych zrzesza aktualnie 84 klasztory kontemplacyjne rozsiane po całej Polsce. Należą one do 13 rodzin zakonnych (benedyktynki 9 domów, benedyktynki-sakramentki 3, bernardynki 9, dominikanki 3, kamedułki 2, kapucynki 6, karmelitanki 29, klaryski 7, klaryski od wieczystej adoracji 8, norbertanki 2, wizytki 4, anuncjatki 1, redemptorystki 1). Oprócz tego są w Polsce 4 domy kontemplacyjne, które z różnych względów nie należą do Konferencji (służebnice Ducha Świętego od wieczystej adoracji, siostry szensztackie od wieczystej adoracji, służebnice Bożego Miłosierdzia oraz betlejemitki), a także kontemplacyjno-czynne wspólnoty jerozolimskie.

W klasztorach kontemplacyjnych należących do Konferencji żyje obecnie 1349 mniszek, z których 1220 jest po profesji wieczystej; pozostałych 129 – to profeski czasowe (juniorystki), nowicjuszki i postulantki. W porównaniu z kilkoma ubiegłymi latami wydaje się, że cyfry są każdego roku trochę mniejsze. Natomiast ogólna liczba postulantek, jakkolwiek niewielka, w 2013 roku nieco wzrosła (z 24 do 28). Czy ma to oznaczać wzrost liczby powołań?  Zobaczymy… Zważywszy, że zaczął się już niż demograficzny, raczej nie należy się spodziewać zbyt wiele. Statystycznie tylko co trzeci klasztor kontemplacyjny został zasilony w minionym roku przez nowe powołanie. W rzeczywistości proporcja ta jest bardziej zróżnicowania, gdyż na przykład do sakramentek i wizytek  w Warszawie oraz do redemptorystek w Bielsku Białej wstąpiły po 3 osoby, do małej wspólnoty klarysek w Hajnówce – 2, podczas gdy do większości innych klasztorów – żadna. „Rozkład powołań jest więc nieproporcjonalny i trudno powiedzieć, od czego zależy. Myślałyśmy, że od średniej wieku, ale chyba to się nie sprawdza, gdyż powołań brakuje czasem w domach o średniej wieku o wiele niższej. Wierzymy jednak, że Pan Bóg z  rozmysłem, w miarę potrzeb  i stosownie do swoich Boskich planów posyła i będzie posyłał robotników na swoje żniwo także w klasztorach kontemplacyjnych” – wyjaśniają siostry z KWPŻKK.

 

Instytuty świeckie

Do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich należy 28 instytutów; w tym 13 pochodzenia krajowego, 15 – pochodzenia zagranicznego. Na statusie obserwatora jest 8 instytutów, wspólnot i stowarzyszeń.

W 2013 r. ogólna liczba członków instytutów świeckich w Polsce, zrzeszonych w KKIŚ (członków i obserwatorów) wynosiła ok. 1209 osób.

W 2013 r. formację w instytutach świeckich rozpoczęło 28 osób.

Członkowie instytutów pracują głównie w sektorze publicznym (administracja, oświata, służba zdrowia), w środowisku kościelnym  oraz w dziełach instytutu.

 

Indywidualne formy życia konsekrowanego

W 36 diecezjach do stanu dziewic konsekrowanych należy 178 pań.

Brak precyzyjnych danych dotyczących stanu wdów. W przybliżeniu jest ich w Polsce 220. Do stanu życia pustelniczego należy kilka osób (według ostatnich danych – 5).

Informacje dotyczące specyfiki powołania do indywidualnych form życia konsekrowanego można znaleźć na stronie: www.konsekrowane.org