Caritas w Polsce rozpoczyna kampanię „Kromka Chleba”, jej celem jest zbiórka środków na dożywianie osób ubogich, informowanie społeczeństwa o sytuacji tych osób oraz prezentacja licznych działań Caritas związanych z walką z ubóstwem.

Między 10 września a 2 października na ulicach 7 polskich miast wolontariusze Caritas będą zbierać środki na wsparcie osób najuboższych, będą również informować o licznych działaniach na ich rzecz. Symbolem pomocy ubogim będzie chleb, którym wolontariusze Caritas będą się dzielić z przechodniami. Na znak jedności z ubogimi chlebem będą się również dzielić wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas w swoich wspólnotach parafialnych. Wydarzenia te będą miały miejsce we Wrocławiu, w Częstochowie, Siedlcach, Zielonej Górze, Elblągu, Tarnowie i Rudniku nad Sanem.

Bez chleba nie da się żyć. To o chlebie myślą ci, którzy nie mają co jeść.  To za chlebem wyjeżdżają szukający lepszego jutra. W końcu, dzielenie się chlebem jest znakiem pokoju i jedności, których tak bardzo potrzebujemy. Pamiętajmy o naszych braciach, którzy zmagają się z ubóstwem – powiedział dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz.
Caritas Polska środki przekazane przez Polaków na akcję Kromka Chleba przeznacza na najlepszy w Polsce, realizowany przez Caritas diecezjalną, projekt zapobiegający ubóstwu i. W tym roku jest to projekt „Spiżarnia Caritas” realizowany przez Caritas Gdańską, polegający na stałej pomocy dla 50 osób ubogich realizowanej we współpracy z punktami sprzedaży żywności.

Caritas diecezjalne w Polsce prowadzą 69 ośrodków pomocy dla osób bezdomnych, 91 jadłodajni dla ubogich, 31 domów pomocy społecznej, 32 ośrodki dla matek z dziećmi oraz 180 świetlic socjoterapeutycznych. W całej Polsce działa blisko 5000 Parafialnych Zespołów Caritas zajmujących się w większości troską o osoby ubogie.

Według danych GUS z 2015 roku, 2,5 mln osób w Polsce żyło w ubóstwie głębokim a blisko 6 mln w ubóstwie relatywnym. Z głębokim ubóstwem związane jest często niedożywienie, które w sposób szczególny dotyka dzieci znajdujące się w procesie rozwoju.
Akcji, której towarzyszą spoty radiowe i telewizyjne patronują: TVP1, Radio Plus i tygodnik Niedziela.

Akcję można wesprzeć przez SMS z hasłem KROMKA wysłany na numer 72052 (2,46 zł z VAT) oraz przez wpłatę na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem KROMKA CHLEBA.

Szczegółowe informacje o akcji znajdują się na stronie www.kromka.caritas.pl

caritas.pl