Chciałbym być przede wszystkim świadkiem zmartwychwstałego Pana, głosicielem kerygmatu i człowiekiem modlitwy” – powiedział 44-letni Biskup Nominat w wywiadzie dla Biura Prasowego KEP.

DOKUMENT: Komunikat Nuncjatury

Posłuchaj wypowiedzi Biskupa Nominata:


NOMINACJA_mm
Ks. Mirosław Milewski pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abp. Zygmunta Kamińskiego 15 czerwca 1997 roku. Następnie był wikariuszem w parafii św. Józefa w Zakroczymiu.

 W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2004 roku uzyskał doktorat na podstawie pracy zatytułowanej „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS”. W czasie studiów specjalistycznych był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

 Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Płocku. W roku 2005 został wykładowcą i wychowawcą w płockim seminarium duchownym, gdzie przez dwa lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium jest obecnie wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

 W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył ks. Milewskiemu obowiązki kanclerza kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został on wtedy mianowany również członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

 Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się!) zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17, 7.

Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie w sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 11.00, w bazylice katedralnej w Płocku z rąk bp. Piotra Libery. Współkonsekratorami będą natomiast kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

 Biskup Nominat interesuje się życiem społecznym i religijnym, a wśród jego hobby są spacery, muzyka z lat 70-tych i dobra literatura.

Zdjęcia Biskupa Nominata Mirosława Milewskiego do pobrania:
>>kazanie prymicyjne
>>podczas odpustu
>>podczas uroczystości
>>podczas spotkania z młodymi

Zobacz też:
Diecezja płocka