Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Trwają zapisy na roczny kurs z zakresu teologii i pedagogiki powołań przygotowany przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie pod patronatem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Kurs jest przeznaczony dla osób duchownych i świeckich zajmujących się w diecezjach, zakonach i zgromadzenia pomocą i towarzyszeniem osobom powołanym oraz tworzeniem w swoich środowiskach duszpasterstwa powołaniowego.

Merytoryczną opiekę nad zajęciami wykładowymi i warsztatowymi sprawuje ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań. W ramach dziesięciu zjazdów uczestnicy kursu zapoznają się nie tylko z teologią powołania, jego rozeznawania i specyfiką, ale również, w zajęciach praktycznych poznają metody pomocy w rozeznawaniu powołania oraz pedagogiczne i psychologiczne aspekty towarzyszenia młodym w ich drodze powołania. „Z całego serca popieram tę inicjatywę i uważam ją za ważny krok w sprawie profesjonalnego przygotowania osób towarzyszącym powołanym i działającym w naszych diecezjalnych i zakonnych ośrodkach powołaniowych” – zachęca bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. powołań.

Celem kursu jest stworzenie adekwatnych do współczesności narzędzi rozeznawania i formowania powołań do życia zakonnego w różnorodności jego form, kapłaństwa oraz małżeństwa. Skierowany jest w sposób szczególny do osób odpowiedzialnych za proces formacyjny w Wyższych Seminariach Duchownych, w zakonach, zgromadzeniach oraz Instytutach życia konsekrowanego, a także w poradniach życia małżeńskiego. Kurs będzie prowadzony w ciągu 2 semestrów i obejmuje łącznie 100 godzin dydaktycznych. Nakład łączny pracy uczestnika to 9 punktów ECTS.

Kurs jest odpowiedzią na prośbę Rady Konferencji Episkopatu ds. Powołań. Wynika także z niezwykle złożonej sytuacji antropologicznej, eklezjalnej oraz społecznej. Klasyczny podział formacji obejmuje pięć wymiarów: formację ludzką, duchową, intelektualną, psychologiczną oraz pastoralną. Ponieważ słuchaczami kursu są osoby, które zostały oddelegowane przez przełożonych do pełnienia funkcji odpowiedzialnych za powołania, niezbędne jest profesjonalne i kompetentne przygotowanie tychże osób to spełniania tego zadania. Poziom kandydatów jest zróżnicowany pod względem wykształcenia a także etapu rozwoju w życiu kapłańskim, zakonnym oraz małżeńskim. To sprawia, że posiada on charakter podstawowy z uwzględnieniem konieczności dwustopniowego przygotowania, tj. podstaw teoretycznych oraz zajęć warsztatowych.

Kurs prowadzony jest przez Wydział Teologiczny UKSW. Obejmuje pięć specjalistycznych modułów tematycznych: formacja ludzka, psychologiczna, intelektualna, formacja duchowa i formacja pastoralna. Ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie ze wskazaniami najnowszych dokumentów Kościoła, w szczególności:

– Drugi Sobór Watykański, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius (28.10.1965).

– Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25.03.1992),

– Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita Consecrata (25.03.1996),

-Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (08.12.2016),

– In Verbo tuo

– Christus vivit

Istotną częścią każdego modułu będą ćwiczenia (warsztaty) podczas których kursanci prowadzeni przez formatorów z doświadczeniem w seminariach międzynarodowych będą mieli okazję wypróbowania swych umiejętności w praktyce.

Więcej informacji: wt.uksw.edu.pl

WT UKSW / BP KEP
fot. Materiały organizatora

SHARE
Previous articleŚp. Biskup Janusz ZIMNIAK (1933-2024)