Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi za posługę pasterską w diecezji drohiczyńskiej oraz za pełną zaangażowania pracę w ramach gremiów Konferencji Episkopatu Polski.

Bogate doświadczenie, przygotowanie merytoryczne oraz cechy osobowości Księdza Biskupa pomogły w spełnianiu powierzonych Jemu zadań z wielką roztropnością, mądrością i miłością Boga i Kościoła. 

Najpierw jako biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, dzięki swej pracowitości i hartowi ducha, pełnił Ekscelencja z powodzeniem wiele wymagających funkcji. Został Ksiądz Biskup przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej i wikariuszem generalnym archidiecezji warszawskiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje członka Rady ds. Ekumenizmu KEP, redaktora „Biuletynu Ekumenicznego” oraz współredaktora zeszytów „Tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan”, członka Komisji Wychowania Katolickiego KEP, delegata KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów, przewodniczącego Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego, członka Rady ds. Dialogu Religijnego, przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, członka a następnie przewodniczącego Rady Programowej Zespołu Pomocy Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności, członka Zespołu KEP ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, przewodniczącego Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu KEP, członka Zespołu KEP do rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Był Ksiądz Biskup członkiem zarządu głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce. W 2000 roku został Ksiądz Biskup wybrany przez Radę Wydziału PWTW na funkcję kierownika Wyższych Zawodowych Studiów Katechetycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela oraz kierownika kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli religii – katechetów w PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jest Ksiądz Biskup członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Na wniosek Wydziału Teologicznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został Ksiądz Biskup powołany przez walne zebranie Towarzystwa Naukowego KUL Jana Pawła II na członka korespondenta tego wydziału.

W 2002 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nadał biskupowi Tadeuszowi tytuł profesora nadzwyczajnego, a w dniu 14 kwietnia 2008 roku – z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego – otrzymał on tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 13 października 2005 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało mu – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

Naszą wdzięcznością obejmujemy również ostatni czas posługi pasterskiej w diecezji drohiczyńskiej, a zwłaszcza ustanowienie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim oraz podjęcie inicjatywy peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach diecezji. Dalej, uroczyste nałożenie odnowionych i pobłogosławionych przez papieża Franciszka ozdób w postaci koron i nimbu na statuę Trójcy Przenajświętszej „Tron Łaski” w bazylice mniejszej w Prostyni, koronację obrazu Matki Bożej Domanowskiej, ustanowienie Pustelni Zwiastowania Pańskiego w Poletyłach, i wreszcie ogłoszenie przez Stolicę Apostolską św. Rocha patronem miasta Sokołów Podlaski.

Dziękujemy Bogu za poświęcone świątynie w Sokołowie Podlaskim, w Pulszach, w Korycinach – pod wezwaniem Matki Bożej Jagodnej, w Wyrozębach, w Ugoszczy, w Winnie-Poświętnej oraz ołtarzy w Kożuchówku, Strabli i Brańsku.

Królowej Apostołów, Matce naszego Pana, Pani Jasnogórskiej życie i posługę Księdza Biskupa powierzam, przyzywając Bożego błogosławieństwa,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, 28 czerwca 2019 roku