List patriarchy Cyryla w związku z profanacją jasnogórskiego obrazu

20-12-2012

Moskwa, 20 grudnia 2012 r.

1073

Jego Eminencja
Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Najczcigodniejszy Księże Biskupie!

Z bólem serca przyjąłem wiadomość o bluźnierczym czynie dokonanym na Jasnej Górze, wymierzonym w częstochowską ikonę Matki Bożej, w najważniejszej świątyni dla narodu polskiego. Dziękujemy Bogu, że obraz, który jest czczony zarówno przez katolików jak i prawosławnych, nie ucierpiał.
Podczas niedawnej wizyty w Waszej ojczyźnie z radością przyjąłem, podarowaną przez Kościół rzymskokatolicki w Polsce, kopię częstochowskiej ikony, będącą znakiem dążenia do ułożenia pokojowych i dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Rosją. Nasze narody zawsze łączyła wiara w Pana naszego, Jezusa Chrystusa i szczególne oddawanie czci Najświętszej Maryi Pannie. Dlatego też to zdarzenie postrzegamy nie tylko jako akt wandalizmu i profanacji świątyni, ale również jako czyn znieważający chrześcijańską tradycję, historię i kulturę naszych narodów.
Niestety, w ostatnim czasie coraz częściej mamy do czynienia z podobnymi przejawami zniewagi. Dzieje się to w Polsce, Rosji i innych państwach europejskich. Jest to niewątpliwie oznaka głębokiego duchowego kryzysu, w którym znajduje się współczesne społeczeństwo. W związku z zaistniałą sytuacją, nasze Kościoły powinny nieść otaczającemu światu wspólne świadectwo o chrześcijańskich wartościach.
Chciałbym zapewnić Was i znajdujących się pod waszą opieką wiernych, o szczerym wsparciu ze strony Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, a także życzyć duchowej siły i nieprzebranej opieki Bożej w Waszej wytrwałej służbie.

Miłujący Pana
Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Cyryl

Moskwa, 20 grudnia 2012 r.