List wdzięczności do Kościoła w Polsce

04-01-2014

Wdzięczność za zbiórkę, jaką Kościół w Polsce zorganizował na rzecz ofiar listopadowego tajfunu na Filipinach, wyraziła ambasador tego kraju Patricia Ann V. Paez. Tuż po tragedii, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apelował do polskich biskupów, by niedziela 17 listopada była dniem ogólnopolskiej modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin. Publikujemy treść listu z podziękowaniami.

724

Jesteśmy bardzo wdzięczni Konferencji Episkopatu Polski oraz Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za poświęcenie dnia zbiórki dla około 1,4 miliona Filipińczyków dotkniętych skutkami tajfunu.

Dziękujemy Caritas Polska, który uruchomił kampanię zbiórki funduszy za pośrednictwem SMS oraz milionom katolików, którzy natychmiast odpowiedzieli hojnymi datkami.  Wasi strapieni filipińscy bracia i siostry w wierze odczuli ciepło waszej miłości i troski.

Pokazaliście nam, że nie jesteśmy sami. Silnie wyciągnęliście swoje pomocne dłonie, aby podnieść nas na duchu. Prawdziwą istotą bycia chrześcijaninem jest bycie osobą troskliwą i dzielącą się z innymi ludźmi, w szczególności cierpiącymi. Swoim pozytywnym przykładem pokazaliście, że przestrzegacie wiary katolickiej i zgodnie z nią żyjecie oraz że nasze kościoły katolickie stanowią naprawdę żywotną i żywą siłę w posłudze pasterskiej, jak również w opiece nad swoją trzodą.

Filipińczycy postrzegają ostatnią tragedię, która nawiedziła nasz kraj, jako test naszej wiary. Będąc z nami, kościoły Polski i jej naród umocniły naszą wiarę. Jest to źródłem naszej wytrzymałości w chwilach niedoli.

Bardziej niż zwykle, z jeszcze większą wiarą w Pana, przekazujemy Wam wszystkim nasze gorące podziękowania.

Patricia Ann V. Paez
Ambasador Filipin
Warszawa, Polska