Łódź: Abp Władysław Ziółek przechodzi na emeryturę. Bp Marek Jędraszewski – metropolitą łódzkim

11-11-2012

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, 11 lipca 2012 r.

743

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 2438/12

Komunikat

Ojciec Święty Benedykt XVI:

1. Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Władysława Ziółka z posługi arcybiskupa metropolity łódzkiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował arcybiskupem metropolitą łódzkim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Marka Jędraszewskiego.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 11 lipca 2012 r.