Łódź: Bp Adam Lepa przechodzi na emeryturę

27-05-2014

Warszawa, 27 maja 2014 r.

931

NUNCJATURA APOSTOLSKA
W POLSCE

N. 4530/14

 KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Adama Lepy z pełnienia  posługi biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Warszawa, 27 maja 2014 r.

 + Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski