“Media mogą szybciej prowadzić Chrystusa do wnętrza człowieka”

"Istnieje jednak dzisiaj – dzięki pomocy środków społecznego przekazu – sposób znacznie szybszy głoszenia Ewangelii. Media mogą szybciej prowadzić Chrystusa do wnętrza człowieka: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20)."

0
710

Z apelem o głoszenie prawdy o Chrystusie, troskę o chrześcijańskie wychowanie naszego społeczeństwa, prowadzenie odbiorców do uczestnictwa w życiu Kościoła, rozpowszechnianie i obronę prawdy, zwrócił się do twórców środków przekazu abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył uroczystościom z okazji 20-lecia Radia Emaus.

We Mszy św. w katedrze poznańskiej uczestniczyli kapłani, pracownicy, wolontariusze i słuchacze rozgłośni archidiecezji poznańskiej.

(KAI/msz)

Tekst homilii

NO COMMENTS