Metropolita Poznański poświęcił kościół w Rokietnicy

30-06-2016
2255

Zakończono rozbudowę kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy. Msza św., której 26 czerwca 2016 r. przewodniczył Arcybiskup Stanisław Gądecki, połączona została z obrzędem poświęcenia dobudowanej części kościoła.

Parafia

Do roku 1975 wsie: Rokietnica, Krzyszkowo i Napachanie wchodziły w skład parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy.

Dekretem z dnia 15.06.1975 ks. abp Antoni Baraniak ustanowił Ośrodek Duszpasterski przy kościele pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy, powołując ks. Stanisława Zimniewicza na rektora Ośrodka.

15.04.1980 ks. abp. Jerzy Stroba wydał dekret ustanawiający parafię pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy. Obowiązki pierwszego proboszcza do roku 2009 pełnił ks. Kazimierz Piechocki. Obecnym proboszczem od dnia 1 lipca 2009 jest ks. Tadeusz Lorek.

25 sierpnia 2010 r. na mocy dekretu ks. abp. Stanisława Gądeckiego, na parafie został skierowany ks. Jędrzej Jaworski który objął stanowisko pierwszego w historii parafii, księdza Wikariusza. Z dniem 1 lipca 2012r. na parafię został skierowany ks. neoprezbiter Maciej Kweiser, który z dniem 25 sierpnia 2012r. przejął obowiązki ks. Jędrzeja Jaworskiego, który został skierowany na inną placówkę. W dniu 25 sierpnia 2014 roku ks. Macieja zastąpił ks. Adam Maćkowiak. Obowiązki  ks. Adama po rocznej posłudze w naszej Parafii przejął w dniu 25 sierpnia 2015 roku ks. Sławomir Kostrzewa.

Kościół

Zbudowany został ok. 1890r. przez wspólnotę Ewangelicką. W latach 1975-77, był kościołem filialnym parafii Cerekwica. Parafianie pod kierownictwem ks. Zimniewicza dokonali remontu dachu, wieży i wnętrza. Obecny wystrój wnętrza, zaprojektowany przez artystkę plastyka – panią W. Gałczyńską, kościół otrzymał w latach 1978-83. W prezbiterium wisi obraz patrona parafii – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata , malowany na desce farbą olejną. Na ścianach bocznych znajdują się : obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, ufundowany przez parafian w roku 600 -lecia pani Jasnogórskiej, wizerunki św. Maksymiliana Marii Kolbe, bł. brata Alberta, bł. siostry Urszuli Ledóchowskiej, bł. Karoliny Kózkówny i bł. bpa Michała Kozala oraz stacje Drogi Krzyżowej. Autorką wszystkich obrazów jest pani W. Gałczyńska. Metaloplastykę we wnętrzu kościoła i parkan przed kościołem wykonał artysta kowal – pan Jan Greczkaz Rokietnicy. Przy kościele stoi figura Najświętszego Serca Jezusa, ufundowana w 1932r. przez mieszkańców z wdzięczności za wolność Ojczyzny. Ustawiona początkowo u zbiegu ul. Szamotulskiej i Kolejowej, w czasie wojny została sprofanowana przez Niemców. W 1976r. parafianie pod kierownictwem ks. S. Zimniewicza umieścili ją na obecnym miejscu.

Na cmentarzu przykościelnym znajdują się groby fundatorów kościoła – Rodziny von Hantelmann. Szczątki fundatorów kościoła w listopadzie 2011 roku zostały przeniesione pod południową ścianę kościoła z powodu rozbudowy kościoła.
5 listopada 2012 roku poświęcone zostały dwie figury wyrzeźbione w drewnie przedstawiające św. Antoniego i św. Józefa.