Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa

Z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej w trakcie Nabożeństwa ekumenicznego w Katedrze Poznańskiej 20 października 2011.

0
1472

Kto przestrzega przykazań, ten jest z pewnością na drodze do Boga. Ale samo przestrzeganie przykazań nie wystarcza do tego, by zostać uczniem Chrystusa. Jezus oczekuje od nas większej więzi, niż ta, jaką tworzy sprawiedliwość. On pragnie od nas prawdziwej miłości, oddania całkowitego i do końca.

O tym właśnie pisze św. Paweł w liście do Rzymian: „Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 9-10).

Z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej w trakcie Nabożeństwa ekumenicznego w Katedrze Poznańskiej 20 października 2011.

Przeczytaj całość homilii

NO COMMENTS