Msza w Bazylice św. Pawła za Murami była centralną liturgią trwającej w Rzymie Narodowej Pielgrzymki Polaków do Rzymu. Liturgii w przypadające dziś liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W liturgii uczestniczyli m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu RP.

Eucharystię w Bazylice św. Pawła za Murami rozpoczął śpiew hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 „Błogosławieni miłosierni”.

Msza święta w Bazylice św. Pawła za Murami, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego

We wstępie do Mszy św. abp Stanisław Gądecki przypomniał znaczenie miejsca odprawianej Eucharystii – papieskiej bazyliki, w której pochowany został apostoł narodów, św. Paweł. Powitał przybyłych pielgrzymów i delegację państwową.

Z kolei w homilii Metropolita Poznański, nawiązując do liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, wskazał, że autentyczna świętość – nie odpychająca nikogo swoją wielkością – była największym skarbem, jaki zostawił nam Jan Paweł II.

Przewodniczący Episkopatu mówił o ośmiu głównych nurtach pontyfikatu papieża z Polski. Wskazywał, że Jan Paweł II wsparł “budynek swojej myśli i wiary” na ośmiu kolumnach, którymi są: poszanowanie życia każdego człowieka, troska o rodzinę, nauczanie społeczne, religijny dialog i pojednanie, wezwanie misyjne, Boże miłosierdzie, zachowanie i umocnienie jedności Kościoła oraz osobista świętość.

“Początkowo byliśmy zafascynowani bogactwem jego osoby, osobowości, temperamentu, sposobami komunikowania się ze światem i jego dialogiem z drugim człowiekiem, lecz ostatecznie – przez pryzmat jego coraz bardziej przejrzystej osoby – odsłoniła się przed nami rzeczywistość Boga” – mówił abp Gądecki.

Posiłkując się refleksjami ks. prof. Andrzeja Szostka, etyka KUL i wieloletniego przyjaciela Karola Wojtyły, Przewodniczący KEP wskazał na osiem głównych nurtów pontyfikatu świętego papieża.

Pierwszym była troska o poszanowanie życia każdego człowieka. Abp Gądecki wspomniał o “najbardziej dramatycznej w swoim tonie” encyklice “Evangelium vitae”, w której papież potępił wszelkie formy bezpośredniego zabójstwa niewinnych istot ludzkich, w szczególności aborcję i eutanazję. Podważał też zasadność kary śmierci.

Drugim filarem pontyfikatu byłą troska o rodzinę. “W wywołującym wiele protestów potępieniu antykoncepcji nie chodziło mu tyle o metody regulacji poczęć, ile o obronę istoty płodnej miłości małżeńskiej, zakorzenionej w stwórczej miłości Boga Ojca” – podkreślił metropolita poznański.

Wskazując na znaczenie społecznego nauczania Jana Pawła II, abp Gądecki zaznaczył, że papież nie krytykował struktur demokratycznego państwa, ale “podkreślał znaczenie właściwych założeń aksjologicznych, bez których tryby demokracji łatwo mogą się obrócić przeciwko człowiekowi, zwłaszcza najbardziej bezbronnemu”.

Z kolei sprawa religijnego dialogu i pojednania jest kwestia pilna zarówno dla samych chrześcijan jak i ich kontaktów z innymi religiami. “Rozłam dzielący wyznawców Chrystusa jest zgorszeniem dla świata, zubaża wiernych poszczególnych Kościołów o to bogactwo, które przez wieki wypracowała pobożność innych chrześcijańskich wspólnot” – przypomniał kaznodzieja. Podkreślił, że rachunek sumienia i wyznanie własnych win stają się szczególnie naglące zwłaszcza w odniesieniu do wyznawców judaizmu oraz, że dialog winien być rozszerzony na wszystkie wspólnoty religijne.

Kolejny filar pontyfikatu Jana Pawła II, mówił abp Gądecki, stanowi wezwanie misyjne, którego Kościół nie może zaniechać, skoro jest powołany do głoszenia Ewangelii całemu światu. “W nowej ewangelizacji szczególną rolę odgrywa świadectwo własnego życia. To ono przede wszystkim może na powrót przywrócić atrakcyjność Dobrej Nowiny, którą neopoganie odrzucają jako rzekomo już znaną” – wskazywał.

„Ojciec święty chciał nas przekonać, jak bardzo „do końca” umiłował nas Chrystus” – przypomniał abp Gądecki wskazując na kolejny, fundamentalny rys pontyfikatu, jakim było przekazywania prawdy o ogromie Bożego miłosierdzia.

Jan Paweł II mocno troszczył się także o zachowanie i umocnienie jedności Kościoła, czego szczególnym znakiem – obok dokumentów, synodów biskupich i Katechizmu Kościoła Katolickiego – były podróże apostolskie.

Abp Gądecki podkreślił, że ostatni i najważniejszym filarem pontyfikatu była osobista świętość Jana Pawła II. “Nie tylko mówił o modlitwie, ale naprawdę się modlił. Nie tylko nawoływał, by kochać każdego człowieka, ale sam wszystkich kochał. Nie tylko powtarzał słowa Zbawiciela o przebaczeniu, ale przebaczył temu, który targnął się na jego życie” – przypomniał.

Mszę św. w Bazylice św. Pawła za Murami koncelebrowało z abp. Gądeckim blisko 50 biskupów i 250 prezbiterów uczestniczących w Pielgrzymce Narodowej Polaków. Na liturgię przybyli również przedstawiciele władz państwowych, m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i minister Beata Kępa. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentowała natomiast minister z jego kancelarii Małgorzata Sadurska.

Na zakończenie liturgii odśpiewana została pieśń “Boże coś Polskę”. W tym roku minęło 200 lat od jej pierwszego wykonania.

We Eucharystii wzięło udział 7 tys. Polaków. Jak mówią pielgrzymi z diecezji podlaskiej, modlitwa w tak ważnym dla chrześcijaństwa miejscu odczuwalna jest szczególna moc modlitwy. – Pielgrzymka wiąże się z trudem, ale także z modlitwą, która dzięki tym wysiłkom wydaje się milsza Bogu – powiedziała KAI pani Elżbieta.

Poranna audiencja z Ojcem Świętym oraz Msza św. sprawowana w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II w bazylice św. Pawła za Murami były centralnym punktem narodowej pielgrzymki do Rzymu. Jest ona dziękczynieniem za wizytę papieża Franciszka, Światowe Dni Młodzieży, Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz 1050 lat obecności chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

KAI

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/episkopat.pl

NO COMMENTS