Nowy biskup w Warszawie

9 maja o godz. 12:00 został ogłoszony komunikat o mianowaniu przez Ojca Świętego Franciszka nowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Został nim Ks. prof. UW dr hab. Michał Janocha, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

0
1598

Ks. Prałat Michał Robert Janocha, urodził się 27 października 1959 roku. Jest dr. hab. historii sztuki, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie.

W latach 1978-1982 studiował historię sztuki na ATK w Warszawie.

W latach 1982-1987 studiował filozofię i teologię na Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1987 otrzymał święcenia kapłańskie.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela z rąk J.E. Józefa kardynała Glempa. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii w Izabelinie.

Następnie podjął studia na wydziale kościelnych nauk historycznych i społecznych Akademii Teologii Katolickiej.

W 1993 roku uzyskał stopień doktora historii sztuki za pracę nt. „Ikonografia Mszy Świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej”. W latach 1990-1994 był kapelanem w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach.

Od 1994 pełnił funkcję adiunkta w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej Akademii Teologii Katolickiej. Tam też w 2003 (już po przemianowaniu na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) odbyło się jego kolokwium habilitacyjne.

Od 1997 roku jest członkiem Komisji Artystyczno-Architektonicznej Archidiecezji Warszawskiej a od 2004 kapelanem Jego Świątobliwości.

Do 2009 roku był rezydentem w parafii św. Zygmunta w Warszawie, następnie w latach 2009 – 2013 pełnił posługę ojca duchownego w Seminarium Warszawskim.

Od 2010 profesor UW w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales. Wcześniej wykładał również na UKSW oraz Politechnice Warszawskiej. Dodatkowo pełni funkcję ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Współredaktor czasopisma “Series Byzantina. Studies on Byzantine and Postbyzantine”.

W 2013 roku mianowany dyrektorem biblioteki WMSD oraz spowiednikiem alumnów.

Sakrę biskup nominat przyjmie 14 czerwca o godz. 15:00 w archikatedrze warszawskiej. Jako motto wybrał sobie słowa: „Marana tha” (Przyjdź, Panie).

Komunikat Nuncjatury
Fot. Archidiecezja Warszawska

NO COMMENTS