Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W tym roku przypada 200. rocznica urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W związku z tym, abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski objął patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski wydarzenia i inicjatywy, które upamiętniają świętego metropolitę warszawskiego.

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński urodził w 1822 r. w Wojutynie na Wołyniu. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką pobożnością. W 1833  r. zmarł jego ojciec, a 5 lat później jego matka została aresztowana za działalność patriotyczną i zesłana na Syberię. W 1851 r. Zygmunt wstąpił do Seminarium Duchownego w Żytomierzu. W 1855 r. w Petersburgu został wyświęcony na kapłana. Natchniony duchem miłosierdzia założył schronisko dla sierot i ubogich, a w 1857 r. zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które istnieje do dzisiaj i troszczy się o dzieci i młodzież. 6 stycznia 1862 r. został mianowany arcybiskupem warszawskim.

Abp Zygmunt Szczęsny Feliński, choć był metropolitą warszawskim, tylko przez półtora roku, został zapamiętany jako człowiek pobożny, o głębokiej duchowości i wiary w Boga oraz zatroskany pasterz o biedne dzieci, dla których zakładał schroniska. Już za życia był uważany za ascetę i mistrza życia duchowego, wzór świętości i miłosierdzia. Mimo że nie wierzył w powodzenie powstania styczniowego w 1863 r., nie zgodził się potępić powstańców i zerwać kontaktów ze Stolicą Apostolską. Za swoją postawę został zesłany przez cara w głąb Rosji, gdzie spędził 20 lat. Po uwolnieniu nie miał prawa powrotu do Warszawy. Osiadł w Dźwinaczce, we wschodniej Galicji, gdzie posługiwał Polakom i Rusinom, otaczając opieką biednych i potrzebujących. Zmarł w Krakowie 17 września 1895 r.

Był autorem nie tylko rozpraw teologicznych, ale i pamiętników, nazywanych arcydziełem kresowej literatury. Okazał się bacznym obserwatorem życia społecznego i kulturalnego, dokumentującego dzieje XIX-wiecznej Polski. Znał najwybitniejsze postaci tego okresu, m.in. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, przyjaźnił się z Juliuszem Słowackim.

W 1920 r. jego doczesne szczątki przewieziono do Warszawy i złożono w katedrze św. Jana, gdzie obecnie znajdują się jego relikwie. 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a Benedykt XVI kanonizował w Rzymie 11 października 2009 roku.

Rok 2022 jest Rokiem św. Zygmunta Felińskiego, ponieważ przypada wtedy 200. rocznica urodzin metropolity warszawskiego. Z tej okazji z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi został powołany do życia 39-kilometrowy wielkopolski szlak jego imienia, który prowadzi z Komornik przez Konarzewo, Trzcielin, Stęszew, Łódź, Mosinę, Rogalinek aż do Rogalina.

Trasa szlaku została oznaczona biało-zielonym znakiem turystycznym w kształcie litery „F”, który namalowany jest na przydrożnych słupach i drzewach. Dodatkowo na trasie ustawione zostały tablice informacyjne z przedstawieniem krótkiego życiorysu świętego oraz omówieniem kontekstu historycznego wydarzeń, w których brał udział w okresie Wiosny Ludów. Ścieżki piesze i rowerowe szlaku wiodą do siedmiu kościołów parafialnych, w których przechowywane będą relikwie św. Zygmunta: Komorniki, Konarzewo, Stęszew, Łódź, Mosina, Rogalinek i Rogalin.

Jedną z inicjatyw, która została objęta przez abp. Stanisława Gądeckiej patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski jest ogólnopolski konkurs „Św. Zygmunt Szczęsny Feliński – z domu rodzinnego do Domu Ojca”. W konkursie mogą brać udział rodziny, jak i grupy 3-5 osobowe ze szkół podstawowych i średnich (do 20. roku życia). Konkurs, w którym będą rywalizowały miedzy sobą rodziny jest organizowany przez Przedszkole nr 11 Sióstr Rodziny Maryi w Markach, natomiast organizatorem konkursu dla uczniów jest Fundacja Filii Dei.

Konkurs ma charakter kulturalno-edukacyjny, a jego celem jest budowanie więzi rodzinnych i społecznych, propagowanie wiedzy o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, zapalenie w uczestnikach pragnienia świętości, a także rozwijanie umiejętności kreatywnego zaprezentowania wyników swojej pracy.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka*, prezentującego osobę św. Z. Sz. Felińskiego. Praca ma przedstawiać zarówno informacje biograficzne jak i elementy jego duchowości. (*Lapbook, czyli ,,książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Wskazówki do wykonania lapbooka można znaleźć w internecie.

Prace konkursowe można przesyłać do 17 września br. (konkurs rodzinny) oraz 31 października br. (konkurs zespołowy).

Regulamin Konkursu Rodzinnego

Regulamin Konkursy Zespołowego

Archpoznan.pl/ BP KEP

NO COMMENTS