Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu

17-12-2014

17 grudnia 2014 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. W trakcie spotkania omawiano zasadniczy temat – wizytę Papieża Franciszka w Polsce w 2016 roku, połączoną ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie oraz z 1050. rocznicą chrztu Polski. Obie strony zwróciły uwagę na rolę samorządów w organizowaniu tych przedsięwzięć i potrzebę powołania grup roboczych złożonych z reprezentantów zaangażowanych stron.

0
947

Komisja Wspólna 2014Grudniowe spotkanie było pierwszym posiedzeniem Komisji Wspólnej z udziałem przedstawicieli nowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnie obrady Komisji Wspólnej odbyły się w listopadzie ubiegłego roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Omawiano wówczas m.in. politykę rodzinną, możliwość wprowadzenia religii jako dodatkowego przedmiotu egzaminu maturalnego, kwestię ratyfikacji Konwencji Rady Europy ws. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016 roku, obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz duszpasterstwo emigracji polskiej.

Zobacz też:
Komunikat po obradach

NO COMMENTS