Na Jasnej Górze rozpoczęły się obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Kilkugodzinne spotkanie 14 biskupów tworzących to gremium poświęcone jest trzem zasadniczym tematom: formacji młodych po Światowych Dniach Młodzieży, zarządzaniu dobrami kościelnymi i ewangelizacji przez media. Zadaniem Rady Stałej jest przygotowanie spraw na Zebrania Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych.

– Wielką troską biskupów jest kwestia przełożenia doświadczeń ze spotkania z papieżem w Krakowie i młodymi świata na życie Kościoła w Polsce – powiedział bp Artur Miziński.

Sekretarz generalny Episkopatu podkreślił, że biskupi będą się „głównie pochylać nad kwestią uczestnictwa młodzieży w katechezie i programami katechetycznymi, także w perspektywie reformy szkolnictwa”. – Będziemy się starali, by młodzi mogli uzyskać odpowiednie podręczniki i pomoce do katechezy – powiedział bp Miziński. Podkreślił ważność katechezy szkolnej, która po „katechezie rodzinnej” odgrywa zasadniczą rolę w wychowaniu młodych.

Wobec zmieniających się wciąż aktów prawnych istnieje konieczność dostosowywania do nich także przepisów kościelnych. Stąd, jak wyjaśnił sekretarz generalny KEP, potrzeba również wielu ustaleń dotyczących zarządzania dobrami Kościoła np. cmentarzami. – Tego rodzaju dyskusje są bardzo ważne, bo chodzi o to, by ta jedność prawa w oparciu ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej mogła mieć miejsce, bo im bardziej te kwestie są dopracowane, tym mniej trudności pojawia się w praktyce – zauważył sekretarz Episkopatu.

Ważnym punktem spotkania są sprawy związane z wykorzystaniem środków społecznego przekazu, zwłaszcza telewizji publicznej, w głoszeniu Dobrej Nowiny. – Będziemy chcieli odnaleźć swoje miejsce w oparciu o porozumienia, które wcześniej były wypracowane, ostatnie w 2008 r., aby w programach misyjnych, które są obowiązkiem w nadawaniu przez Telewizję Polską, jeszcze lepiej wykorzystać ten środek społecznego przekazu – podkreślił bp Miziński.

Przypomniał, że w czerwcu biskupi wybrali nowego kierownika Redakcji Programów Katolickich TVP. Ks. Rafała Sztejkę, jezuitę, który tę funkcję pełnił od siedmiu lat zastąpił ks. Maciej Makuła, salezjanin.

Obrady Rady Stałej poprzedzają doroczne rekolekcje Episkopatu Polski, które rozpoczną się wieczorem.

Czterodniowe ćwiczenia duchowe odbywać się będą pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Nauki rekolekcyjne wygłosi Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej o. Ryszard Szmydki, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie.

W programie dni skupienia polskich biskupów centralne miejsce każdego dnia zajmuje Msza św. w Kaplicy Matki Bożej. Zaplanowano osiem konferencji, przewidziano też czas na adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź i codzienny udział w Apelu Jasnogórskim.

Na czas rekolekcji biskupi zamieszkali w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II, który jest teraz wyłączony dla pielgrzymów.

Pierwsze rekolekcje polskich biskupów na Jasnej Górze odbyły się w 1946 r. z inicjatywy kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Od 1950 r. zwyczaj odbywania dni skupienia całego Episkopatu wprowadził kard. Stefan Wyszyński.

Rekolekcje Konferencji Episkopatu Polski potrwają na Jasnej Górze do piątku.

KAI

NO COMMENTS