Od Ecclesia in Europa do Roku Wiary

24-06-2013

28 czerwca 2013 r. minie 10 lat od opublikowania posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa. Dokument ten ukazywał priorytety odnowy Ewangelii na starym kontynencie.

1667

Sekretarze generalni Episkopatów Europy spotkają się w Warszawie w dniach 27-30 czerwca, aby przedyskutować misję ewangelizacyjną Kościoła w obecnym kontekście Roku Wiary.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska (ul. Okopowa 55). Otworzy je przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i  wiceprzewodniczący CCEE abp Józef Michalik.

Wstępną ocenę nowej ewangelizacji przeprowadzi bp Virgil Barcea, który brał udział w 1999 r. w specjalnym zgromadzeniu europejskim na ten temat, a także w synodzie na temat nowej ewangelizacji w 2012 r. W wykładzie obejmie czas od dokumentu Ecclesia in Europa do Roku Wiary.

W piątek sekretarze generalni skoncentrują się na aktualnym, szerszym kontekście różnego typu kryzysów: ekonomicznym, wartości etc., a także na przejawach przyszłej nadziei. Pod koniec spotkania sekretarzy odbędzie się dyskusja o radykalnym rozumieniu nowej ewangelizacji.

Warszawskie spotkanie odbywa się na zaproszenie sekretarza generalnego KEP bp Wojciecha Polaka. Oprócz sekretarzy generalnych Europy, uczestniczyć w nim będą także m. in. sekretarz federacji azjatyckich konferencji biskupów (FABC) ks. Raymond O’ Toole i sekretarz zgromadzenia katolickich biskupów Ziemi Świętej ks. Pietro Felet. Obydwaj goście będą mówić o sytuacji chrześcijan z perspektywy ich regionów geograficznych.

W trakcie spotkania, sekretariaty CCEE i ComECE zaprezentują raporty z działalności obydwu europejskich gremiów biskupów. Uczestnicy zostaną również poinformowani o sytuacji Kościoła w Polsce i o procesie, który doprowadził do podpisania 17 sierpnia 2012 r. wspólnego przesłania pomiędzy Kościołem katolickim w Polsce i Kościołem prawosławnym w Rosji.

Spotkanie zakończy się 30 czerwca Mszą św. w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem abp. Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

 


DLA MEDIÓW

W piątek 28 czerwca o godz. 21.00 w kaplicy Centrum Caritas Polska odbędzie  się modlitewne czuwanie w intencji Europy.

W sobotę 29 czerwca zapraszamy dziennikarzy na konferencję prasową o godz. 12.30 w Centrum Caritas Polska (ul. Okopowa 55).

Akredytacje na konferencję prasową przyjmuje via e-mail Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Dane (imię, nazwisko, nazwa redakcji, którą Państwo reprezentują), należy przesłać na adres: bprasowe@episkopat.pl.