Pielgrzymka duchownych w 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau

21-04-2015

Blisko 800 duchownych, w tym 30 biskupów, odprawi Mszę św. w byłym obozie koncentracyjnym w Dachau. W dniu pielgrzymki, 29 kwietnia, minie 70. rocznica wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie.

0
1107

Dachau_pielgrzymka

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich blisko 1800 pochodziło z Polski. W obozie SS-mani poniżali duchownych, stosowali wymyślne kary, powszechnie panował niewyobrażalny głód. Duchownym proponowano możliwość opuszczenia obozu pod warunkiem, że zrzekną się kapłaństwa i podpiszą volkslistę, jednakże nie są znane przypadki takich zachowań.

W 70. rocznicę wyzwolenia obozu, w środę 29 kwietnia o godzinie 12.00, polscy biskupi i księża odprawią w Dachau Mszę św. o błogosławionych męczennikach. Przewodniczyć jej będzie kard. Reinhard Marx, a homilię wygłosi abp Stanisław Gądecki. Msza będzie sprawowana w języku łacińskim.

Po południu we Fryzyndze w czasie nabożeństwa duchowni będą modlić się o pokój i pojednanie. Odprawi je przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, a kazanie wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Na uroczystą Mszę św. i modlitwy przybędą do Dachau także Polacy z Niemiec wraz z duchownymi Polskiej Misji Katolickiej.

Zobacz także:
Muzeum Miejsce Pamięci Dachau
Dachau kapłańska Golgota
Kapłani w pasiakach
Piekło Dachau

NO COMMENTS