Pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego rozpoczęły się obrady Rady Stałej KEP

02-05-2015

2 maja na Jasnej Górze rozpoczęły się obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego.

0
1499
Fot. BP KEP
Fot. BP KEP

Wśród podejmowanych tematów znajdują się sprawy związane z organizacją wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce, Światowych Dni Młodzieży oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Radę Stałą tworzą: przewodniczący Konferencji, zastępca przewodniczącego, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny oraz sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie Plenarne na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.

Rada Stała przygotowuje sprawy na Zebrania Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem decyzji Konferencji i Rady Biskupów Diecezjalnych, koordynuje prace Konferencji, może zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych, zgodnie z opinią, przynajmniej domniemaną, członków Konferencji.

NO COMMENTS