Już ponad 13 mln pielgrzymów przybyło do Rzymu z okazji Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia, rozpoczętego dokładnie 8 miesięcy temu.

Według danych Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, do 7 sierpnia przez Bramę Miłosierdzia w bazylice św. Piotra przeszło 13 302 689 zarejestrowanych przez internet osób.

Rozpoczęty 8 grudnia ub.r. Jubileusz Miłosierdzia zakończy się 20 listopada br.

KAI