Posłanie z Jasnej Góry do Krakowa

15-08-2015
1306

Droga Młodzieży

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28,19-20). Nakaz misyjny, którzy otrzymali uczniowie od Chrystusa tuż przed Jego Wniebowstąpieniem, jest skierowany do każdego z nas. Jesteśmy zaproszenie i posłani, aby ewangelizować świat.

Pięknym obrazem realizowania tej misji są Światowe Dni Młodzieży. Święty Jan Paweł II zwracał uwagę na ten wymiar spotkania młodzieży: „Oto …  świat [może] zobaczyć Kościół młody i misyjny, Kościół pełen radości i nadziei…Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi pragną potwierdzić i odnowić ich «tak» powiedziane Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za Izajaszem: «Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6, 8). (Jan Paweł II, Orędzie na VII Światowy Dzień Młodzieży). „Są one swoistymi «przystankami» na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus”. (Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży).

Przed nami XXXI Światowy Dzień Młodzieży – Kraków 2016.

Będzie to niezwykłe doświadczenie Kościoła Powszechnego i wyznanie wiary złożone przez młodzież w obecności Ojca Świętego Franciszka.

W dniach: od 20 do 25 lipca 2016 roku przyjmiemy młodzież  z całego świata w naszych Diecezjach. Następnie, wspólnie z naszymi gośćmi, udamy się do Krakowa, aby doświadczyć tajemnicy Kościoła Powszechnego rozważając treść błogosławieństwa: „Błogosławienie miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Droga Młodzieży!

Jesteście zaproszeni i posłani.

Tu, na Jasnej Górze, w 1991 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą świata podczas VI Światowego Dnia Młodzieży zawierzając Maryi młode serca uczestników. Od tronu Matki Bożej Królowej Polski przyjmijcie zaproszenie do intensywnego, duchowego przygotowania oraz udziału w Światowym Dniu Młodzieży w Krakowie. Maryja, której obraz pielgrzymuje w naszych Diecezjach, przypomina nam: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Święty Jan Paweł II  mówił do nas: „Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych” (Jan Paweł II, Orędzie na V Światowy Dzień Młodzieży).

Przez wstawiennictwo naszej Matki modlimy się słowami Świętego Jana Pawła II: „aby obchody najbliższych Dni Młodzieży stały się dla wszystkich szczególnie ważnym etapem formacji i wzrastania w osobistym i wspólnotowym poznawaniu Chrystusa; niech staną się też wewnętrznym bodźcem do poświęcenia się w Kościele służbie braciom i budowania cywilizacji miłości” (Jan Paweł II, Orędzie na IX i X Światowy Dzień Młodzieży).

Posyłam was od Maryi Jasnogórskiej do Jezusa Miłosiernego.

Do zobaczenia w Krakowie.

Na tę drogę,

na czas realizowania otrzymanej misji,

przyjmiemy Boże błogosławieństwo.