Nowo wyświęceni księża to głównie absolwenci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do posługi kapłańskiej przygotowywali się w seminarium diecezjalnym i w seminariach zakonnych przynajmniej przez sześć lat. Będą pełnili posługę w archidiecezji poznańskiej, a także w domach zakonnych na całym świecie.

Najliczniejszą grupę stanowią księża diecezjalni. W archidiecezji poznańskiej w tym roku rozpocznie posługę 10 nowych diakonów i 14 księży.

Święcenia diakonatu przyjmie także 7 kandydatów ze Zgromadzenia Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, 7 oblatów Maryi Niepokalanej, dwóch księży filipinów i jeden franciszkanin. Z kolei święcenia kapłańskie otrzyma 7 oblatów, 3 księży chrystusowców, 3 karmelitów i 2 franciszkanów.

ms / Poznań