W sesji wzięli udział przedstawiciele parafii, członkowie różnych ruchów, stowarzyszeń katolickich i parafialnych rad duszpasterskich z całego kraju, m.in. z diecezji gnieźnieńskiej, płockiej, tarnowskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i poznańskiej.

Poznańskie Forum Duszpasterskie poprzedziła Msza św. sprawowana w pobliskim kościele św. Rocha. − Nowość życia w Chrystusie to nowość człowieka obdarowanego pełnią odkupienia − podkreślił w homilii abp Wojciech Polak. Prymas Polski zwrócił uwagę, że to zbawcze wydarzenie staje się naszym udziałem przez chrzest zanurzający nas w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, byśmy postępowali w nowości życia.

Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę, że zbliżająca się 1050. rocznica chrztu Polskie jest dobrą okazją, by zadać sobie pytanie o naszą nowość życia w Chrystusie. − Nowy rok duszpasterski, do którego się dziś przez Poznańskie Forum przygotowujemy, po pomóc, jak odkryć jeszcze raz tę nowość życia, która płynie z sakramentu chrztu św. − Braku zrozumienia czy obojętności nie przełamiemy inaczej, niż pokazując tę nowość życia − zaznaczył abp Polak.

Prymas Polski stwierdził, że potrzebne jest otwarcie na ten dar, potrzeba przebaczenia i siły, która przywraca do nowego życia i wciąż dodaje odwagi, żeby spojrzeć z nadzieją na przyszłość.

Poznańskie Forum Duszpasterskie obradowało w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. W słowie wprowadzającym abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę, że duchowość chrześcijańska przyjęta przez Mieszka I, a wraz z nim przez cały jego dwór i lud, stała się zaczątkiem królestwa Bożego. Chrzest odegrał też doniosłą rolę państwowotwórczą, kulturotwórczą i cywilizacyjną. Przewodniczący KEP podkreślił, że chrześcijaństwo przyniosło wiedzę o świecie.

− Nowi ludzie żyjąc nowym życiem w Chrystusie stworzyli w Polsce nowy świat, który wypowiadał się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się na postawy moralne także w życiu gospodarczym i politycznym − zauważył metropolita poznański.

Nawiązując do tematu programu duszpasterskiego na rok 2015−2016, stwierdził, że będzie w tym czasie podejmowana refleksja nad początkami wiary na polskiej ziemi. − Będziemy dziękować Bogu za łaskę chrztu Polski i naszą osobistą oraz prosić, by chrzest umacniał przyszłe pokolenia Polaków − powiedział abp Gądecki.

Zaznaczył, że w grudniu w parafiach zostaną rozprowadzone materiały jubileuszowej drogi chrzcielnej przeznaczone na każdą pierwszą niedzielę miesiąca i celebrację ze znakami chrzcielnymi.

Metropolita poznański podkreślił też, że 8 grudnia rozpocznie się ustanowiony przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, a w lipcu 2016 r. w Polsce odbędą się Światowe Dni Młodzieży.

S. dr hab. Adelajda Sielepin CHR w referacie pt. „Tajemnica śmierci i zmartwychwstania − sakrament chrztu świętego” zaznaczyła, że chrzest jako rzeczywistość życia i śmierci ma pozostać źródłem i zasadą życia dla każdego ochrzczonego człowieka. Kierownik Katedry Teologii Liturgii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podkreśliła, że szukanie Boga, słuchanie słowa Bożego to elementy nawrócenia. − Chrzest zakłada nową sytuację, nowe odniesienie do Boga − stwierdziła prelegentka.

Zwróciła uwagę, że skutkiem przemiany w człowieku ma być nowy stan, gdzie Bóg przenika człowieka mocą swojej chwały. S. dr hab. Sielepin stwierdziła, że warunkiem stania się dzieckiem światłości jest wiara w Chrystusa, która potwierdza się przez postawę egzystencjalną. − Duchowość chrześcijańska jest duchowością permanentnego nawrócenia − podkreśliła prelegentka.

Pod nieobecność ks. dr. Adriana Galbasa SAC jego referat przedstawił ks. mgr lic. Mirosław Prekop SAC. W wystąpieniu pt. „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3,5)” przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego przekonywał, że chrześcijanie powinni z pasją angażować się w przeżywanie każdego roku duszpasterskiego. W przeciwnym razie jego hasła pozostaną na proporcach i plakatach. − Nowe życie w Chrystusie jest darem od Boga Ojca w Duchu Świętym − zauważył prelegent.

Stwierdził, że potrzebna jest nam formacja, byśmy zrozumieli, że chrzest jest stanem naszego życia, a nie tylko faktem historycznym. Dziś chrzest jest często traktowany jako prosty rytuał lub martwy obrzęd. − Chrzest ma obejmować wszystkie wymiary mojego życia, jeśli zostanie zredukowany do jednego faktu, to nie wpłynie na odnowę życia − zaznaczył prelegent.

Podkreślił, że potrzebne jest radykalne chrześcijaństwo, a więc głęboka wiara, którą odznaczać powinni się duszpasterze oraz liderzy świeccy i duchowni.

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg omówił w swoim wystąpieniu wpływ chrztu Polski na dzieje Ojczyzny. − Trudno znaleźć w dziejach Polski ważniejszą datę niż data chrztu − zaznaczył mediewista.

Kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważył, że Mieszko I przyjął chrzest nie tylko ze względów politycznych, ale był głęboko przekonany o ważności tego wydarzenia i w gorliwy sposób wprowadzał wiarę chrześcijańską wśród swoich poddanych.

Forum zakończyła dyskusja panelowa „Żyjąc łaską chrztu świętego”.

Organizatorami Poznańskiego Forum Duszpasterskiego są Akcja Katolicka i Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Poznańskiej we współpracy z Komisją Duszpasterstwa KEP.

KAI /msz / Poznań

NO COMMENTS