Prezentacja stanowiska Kościoła w Polsce przed Synodem Biskupów o rodzinie (zapowiedź)

17-09-2015

17 września 2015 r.

1129

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski
zaprasza na

konferencję prasową, podczas której delegaci Episkopatu Polski
na XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
(Watykan, 4-25 października 2015 r.)

 przedstawią

STANOWISKO KOŚCIOŁA W POLSCE
PRZED SYNODEM BISKUPÓW O RODZINIE

Spotkanie odbędzie się

21 września 2015 r. o godz. 11.00

w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski
(Warszawa, skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, sala plenarna)

  Na zakończenie konferencji prasowej
zostanie zaprezentowane
 nowe logo Konferencji Episkopatu Polski
oraz nowa strona internetowa

 Zapraszamy!