Chcielibyśmy budzić świadomość, że jesteśmy bierzmowani, że mamy zadania, które wynikają z przyjęcia Ducha Świętego, a są to przede wszystkim działania ewangelizacyjne – zapowiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. W Warszawie 6 października odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji tego gremium. Przedmiotem spotkania był program roku duszpasterskiego 2017/2018 dla Kościoła w Polsce.

Jak wyjaśnił abp Wiktor Skworc, przygotowywany program będzie kontynuacją obecnego i zachętą do refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego owocami. “Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. A świadomość, że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych kontekstach codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy zmieniać rzeczywistość społeczną” – powiedział.


Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP przypomniał, że program kolejnego roku duszpasterskiego uwzględnia głosy osób świeckich reprezentujących różne wspólnoty i stowarzyszenia, a jego ogólny charakter jest inspiracją dla programów diecezjalnych i parafialnych w całej Polsce. “To drogowskaz dla Kościoła w Polsce, tak, abyśmy w miarę możliwości podążali wszyscy w jednym kierunku”.

Obecnie w Kościele katolickim w Polsce realizowany jest program duszpasterski na lata 2013-2017 zatytułowany “Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. W tym roku towarzyszy mu hasło “Nowe życie w Chrystusie”, a hasłem na rok 2016/2017 będą słowa “Idźcie i głoście”.

KAI/BPKEP

NO COMMENTS