Przesłanie do Państwa Islamskiego

15-04-2015
0
1711

* 170 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Jezusa Chrystusa.
* Co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin.
* 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych.
* W ponad 70 krajach świata łamie się prawo do wolności religijnej.
* 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji.

NO COMMENTS