(Polski) Przewodniczący Episkopatu: To był dobry rok

31-12-2017
2304

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, pierwszy dokument Episkopatu w całości poświęcony patriotyzmowi, pierwszy Dzień Ubogich – wymienił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, mówiąc o nowych inicjatywach, które pojawiły się w Kościele w 2017 roku.

Przewodniczący Episkopatu Polski pozytywnie ocenił mijający rok. „Myślę, że ten rok był dobry, jeśli chodzi o życie Kościoła, ponieważ pojawiło się w nim wiele cennych inicjatyw, które budzą nadzieję na przyszłość” – powiedział abp Stanisław Gądecki. Wśród ważnych wydarzeń wymienił m.in. obchodzony 30 kwietnia Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. „Zwrócono w ten sposób uwagę na podstawę naszej wiary, na Biblię. W porządku wiary wszystko powinno się zaczynać od Pisma Świętego. Jeden jest tylko Bóg, a poznajemy Go nie skądinąd, ale z Pisma świętego. Cokolwiek więc ono głosi, w to powinniśmy wierzyć, i cokolwiek uczy, to przyjąć. Mamy tak wierzyć w Ojca, jak On chce, aby weń wierzono, i tak wysławiać Syna, jak Ojciec chce, aby Go sławiono, i tak przyjąć Ducha Świętego, jak On chce, aby był dany. Nie godzi się iść za własnym pragnieniem i własnym rozumieniem, ani też przeinaczać tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego naukę tak, jak On ją zechciał podać w Piśmie świętym” – uczył św. Hipolit. Zwrócił też uwagę na wydany przez Konferencję Episkopatu Polski dokument „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, który ocenił jako pożyteczny m.in. ze względu na zwrócenie w nim uwagi na to, że „miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy”.

Abp Gądecki wymienił obchodzone w 2017 roku jubileusze i rocznice. Między innymi: 300-lecie koronacji obrazu jasnogórskiego, 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 100-lecie objawień fatimskich a także rozpoczęcie jubileuszu 100-lecia działalności KUL, czyli „uczelni, która od dziesiątek lat podjęła się szlachetnego ciężaru przygotowywania elit dla Kościoła katolickiego w Polsce i dla całej Ojczyzny”. Wspomniał też o 75. rocznicy śmierci Edyty Stein uczczonej listem Episkopatu i o 50-leciu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Mówiąc o obchodach 500-leciu reformacji, zauważył, że „starały się one zmienić optykę i zamiast rozdrapywania ran i szukania tego, co dzieli, spojrzeć na Kościoły nie z perspektywy podziału, ale z perspektywy dążenia do jedności”.

Zwrócił też uwagę na obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”. „W ostatnim apelu Prezydium Episkopatu daliśmy pełne poparcie dla tej inicjatywy” – podkreślił, dodając, że Kościół od samego początku jest przekonany o tym, że ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest jego pierwszym z praw człowieka i obowiązkiem Kościoła. Wspomniał też o decyzji Sejmu o zakazie handlu w niedzielę, który będzie obowiązywał od 2020 roku. Nazwał ją „krokiem w dobrym kierunku, zbliżającym nas do Europy”.

Zauważył też, jak ważne były inicjatywy trzeźwościowe w ostatnim roku, a wśród nich Narodowy Kongres Trzeźwości, który odbył się w Warszawie z udziałem specjalistów od uzależnień, parlamentarzystów, duchownych i tych wszystkich, którzy propagują abstynencję. Trzeźwość jest jednym z fundamentów życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Jedynie ludzie trzeźwi mogą realizować swoje najpiękniejsze marzenia o miłości i radości, o życiu w harmonii z Bogiem, o założeniu trwałej i szczęśliwej rodziny, czy też o życiu kapłańskim lub zakonnym. Jedynie ludzie trzeźwi są w stanie żyć w wolności dzieci Bożych. Kongres skończył się bardzo konkretnymi zaleceniami, choćby dotyczącymi skrócenia czasu sprzedaży alkoholu – powiedział Przewodniczący Episkopatu.

Wśród wielu inicjatyw, które w Kościele w Polsce w roku 2017 miały miejsce już po raz kolejny, abp Gądecki wyróżnił Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Targi Wydawców Katolickich, a także Dzień Papieski, dzięki któremu Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera około 2 300 stypendystów.

Mówiąc o tym, co ważnego wydarzyło w Kościele w ciągu ostatniego roku w dziedzinie nauczania, nawiązał do zamordowania w Boliwii wolontariuszki misyjnej Heleny Kmieć. „To jest najmocniejsze świadectwo, będące potwierdzeniem nauczania Kościoła przez życie w pełni zaangażowane i spójne z wiarą – podsumował.

BP KEP