Przewodniczący Episkopatu zainaugurował formację I roku w najstarszym polskim seminarium

21-09-2016
726

W środę 21 września 2016 roku, w godzinach porannych, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odprawił Mszę Świętą dla 30 alumnów, rozpoczynających formację na I roku w Arcybiskup Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Wśród seminarzystów 18 z nich pochodzi z archidiecezji poznańskiej, 10 z diecezji kaliskiej oraz 2 z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu należy do najstarszych seminariów duchownych w Polsce. Zostało powołane do istnienia, zgodnie z decyzją Soboru Trydenckiego z roku 1563, przez biskupa poznańskiego Adama Konarskiego na Synodzie Diecezjalnym w dniu 26 października 1564 roku. W pierwszym etapie istnienia ASD ściśle współdziałało w procesie formacji kleryków z istniejącą od 1519 roku Akademią Lubrańskiego. Przez pewien czas alumni ASD odbywali studia teologiczne w Kolegium Jezuickim w Poznaniu. Od końca XVIII wieku ASD stanowiło samodzielną instytucję. Przez cały czas swego istnienia było ostoją wierności Bogu i Ojczyźnie, miejscem rzetelnej pracy i formacji teologicznej, wydając wielu znakomitych kapłanów (także kandydatów na ołtarze). W 1974 roku papież Paweł VI, po pięcioletnim okresie próbnym, dekretem “Posnaniensis urbs” ustanowił w Arcybiskupim Seminarium Duchownym Papieski Wydział Teologiczny. W 1998 roku Papieski Wydział Teologiczny przestał istnieć a w jego miejsce powołano Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Formacja kleryków ma charakter integralny i obejmuje wymiar osobowy, duchowy, intelektualny i pastoralny i służy przygotowaniu w jak najlepszy sposób do posługi kapłańskiej.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne
Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel. +48 61 643 27 00

www.asd.poznan.pl

Abp Gądecki - Seminarium 006Abp Gądecki - Seminarium 009Abp Gądecki - Seminarium 004