Nagroda Srebrnej Piszczałki zostanie wręczona w pierwszym dniu XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej, po raz pierwszy przez Przewodniczącego KEP. Nagroda związana jest z Warszawą i dawniej przyznawał ją prymas Polski kard. Józef Glemp. Obecnie tytuł prymasa Polski nie jest związany już ze Stolicą.

„Srebrna Piszczałka” jest przyznawana corocznie od 2000 roku za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. Wręczana jest podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie, organizowanego od 25 lat przez Fundację „Festiwal Muzyki Sakralnej”. W tym roku Festiwal organizowany jest w dniach 24-31 maja. Miejscami koncertów będą: Bazylika św. Krzyża, Katedra Polowa Wojska Polskiego, Kościół Sióstr Wizytek, Kościół Seminaryjny na Krakowskim Przedmieściu, Bazylika św. Jana Chrzciciela oraz Kościół Ojców Kapucynów i Kościół św. Anny. Zagrają i zaśpiewają w nich m.in. Ennio Cominetti z Włoch, Chór Narodowej Opery we Lwowie, Męski Zespół Wokalny KAIROS oraz chór „The Warsaw Singers”.