Sekretarz Generalny KEP ws. in vitro

10-07-2015

Warszawa, 10 lipca 2015 r.

2386

W odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy regulującej w Polsce stosowanie procedury „in vitro” przypominamy, że Pasterze Kościoła w Polsce wielokrotnie wskazywali na jej moralną niedopuszczalność.

Wyrazy głębokiego uznania należą się wszystkim Senatorom angażującym się w obronę najsłabszych istot ludzkich, odważnie dając wyraz poszanowaniu dla godności człowieka, której ochrona, jak stanowi art. 30 Konstytucji RP, jest obowiązkiem władz publicznych.

+ Artur Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski