Seminarzyści na Jasnej Górze

15-04-2013

W Roku Wiary alumni polskich seminariów duchownych będą pielgrzymować na Jasną Górę. Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych do Częstochowy odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia br.

1509

Będzie to jednocześnie okazja do dziękczynienia Bogu za 450 lat istnienia seminariów duchownych w Kościele katolickim. Pielgrzymce będzie przewodniczył kard. Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, do której od niedawna należą seminaria duchowne. Konferencje do alumnów wygłosi natomiast dotychczasowy kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa.

Pielgrzymka rozpocznie się 16 kwietnia od Apelu Jasnogórskiego. W środę, 17 kwietnia br. alumni spotkają się najpierw w archikatedrze częstochowskiej, gdzie wysłuchają konferencji i będą się modlić, adorując Najświętszy Sakrament. Z archikatedry klerycy i wychowawcy przejdą w procesji maryjnej na Jasną Górę. W bazylice jasnogórskiej sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem kard. Mauro Piacenzy. Na koniec pielgrzymki całą społeczność polskich seminariów duchownych zawierzy Matce Bożej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Udział w pielgrzymce zgłosiło ponad 2,5 tys. alumnów z ponad 60 seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski. Alumnom będą towarzyszyli wychowawcy odpowiedzialni za formację przyszłych kapłanów.