Stanowisko Rady ds. Rodziny ws. Konwencji Rady Europy

04-02-2015

Przed zbliżającym się posiedzeniem komisji sejmowych na temat Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO), Rada KEP ds. Rodziny przypomina swoje stanowisko w tej sprawie. Wyraża też poparcie dla społecznej inicjatywy o wysłuchanie publiczne ws. konwencji. „Jest to głęboko uzasadnione, gdyż w Polsce zdecydowanie brak pełnej informacji na temat zmian prawnych oraz kulturowo-cywilizacyjnych, które konwencja wymusza” – pisze przewodniczący Rady bp Jan Wątroba.

701

Konwencja CAHVIO „nie jest skoncentrowana na przeciwdziałaniu przemocy, jak sugeruje jej tytuł, ale na wprowadzeniu ideologicznej rewolucji kulturowej”. Chodzi o redefinicję pojęcia płci jako zmiennego zjawiska społecznego, a nie biologicznego, oraz obarczanie odpowiedzialnością za przemoc podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina – czytamy o tym w oświadczeniu Rady ds. Rodziny KEP wydanym 2 października 2014 roku. 4 lutego, w związku ze zbliżającym się posiedzeniem połączonych komisji sejmowych na temat konwencji, bp Jan Wątroba przypomina stanowisko Rady w tej sprawie.

DOKUMENT

Rada KEP ds. Rodziny podkreśla, że obecna treść konwencji nie może być akceptowana. – W zakresie przeciwdziałania przemocy konwencja nie dodaje – jak czytamy w oświadczeniu – żadnych nowych rozwiązań do już istniejących w polskim prawie i praktyce społecznej. Ponadto w swej treści pomija autentyczne problemy, jakie sprzyjają przemocy we wzajemnych relacjach międzyludzkich – zjawisko przemocy i pornografii w mediach, kwestię nadużywania alkoholu czy narkotyków.

Zobacz też:
Rada KEP ds. Rodziny: Przemoc wymaga przeciwdziałania na wielu polach
Przypomnienie stanowiska Episkopatu ws. Konwencji Rady Europy
Prezydium KEP o aktualnych zagadnieniach społecznych