Powoli zbliżający się do końca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia skłania do postawienia sobie pytania, jak go wykorzystaliśmy i na ile wielkie wydarzenia tego Roku stały się skutecznym impulsem do odnowy życia łaski wiary i umocnienia przyjaźni z Chrystusem.

PoczekajkaOrganizowane przez papieża w Rzymie spotkania jubileuszowe różnych środowisk i grup zawodowych gromadziły tysiące ludzi i dostarczały okazji do poruszenia serca miłością do Boga i przeżycia wspólnoty wiary Kościoła. Wydarzenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, modlitewne czuwanie na Arena Lublin, Ekstremalna Droga Krzyżowa, Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę i różne spotkania modlitewne organizowane w parafiach naszej archidiecezji ożywiały radość z przynależności do Chrystusa i dawały poczucie osobistego uczestnictwa w misterium miłosiernej miłości dotykającej naszych serc. Istnieje jednak jeszcze wiele zakamarków, gdzie światło Bożego Miłosierdzia jeszcze nie dotarło. Dotyczy to zarówno sporej grupy osób, które nie miały okazji uczestniczyć w wymienionych wyżej podniosłych wydarzeniach, jak i tych, którzy mimo tego, iż starają się żyć przyjętym przed laty chrztem, to jednak z powodu przeżywanych trudności, zawirowań w pracy i rodzinie, zagubili radość i przygasła ich nadzieja.

Rok Jubileuszu, to wielka szansa, by odkryć ponownie w Obliczu Chrystusa miłosierną miłość, która jest przebaczająca, ale nie przestaje być wymagająca. Wchodząc w tysiącletnie dziedzictwo Chrztu Polski nie możemy go traktować jako tylko historyczne wspomnienie, ale przyjąć jako wezwanie do ożywienia wiary i przekazania jej następnym pokoleniom. Przekaz wiary w rodzinach jest dziś największym wyzwaniem, przed którym stoi obecne pokolenie Polaków. Jeśli nie odnowimy ducha misyjnego, który będzie nas prowadził do dawania codziennym życiem czytelnego świadectwa naszego przywiązania do Boga i Kościoła, to Polska będzie się upodabniać do zsekularyzowanych krajów Europy Zachodniej, gdzie w sytym i wymierającym społeczeństwie nie ma miejsca dla Boga i brakuje odwagi do przyjęcia nowego życia.

Do każdego z nas mogą odnosić się zawarte w Apokalipsie świętego Jana słowa z Listu do Kościoła w Laodycei, które  z troską skierował Pan Jezus w duchu upomnienia i zachęty do odnowienia pierwotnej miłości: „Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział” (Ap 3,17-18). Miłosierdzie rozpoczyna się od Bożej inicjatywy zbawienia, który prosi człowieka o jej przyjęcie. Jednak człowiek prosi o miłosierdzie tylko wtedy, gdy dostrzega jego potrzebę i gdy otworzy się na nadzieję, której udziela Bóg nieustannie przebaczający nasze grzechy.

Dlatego, by ożywić nadzieję i zapalić serca do zanurzania się w Bożym Miłosierdziu, chcemy na nowo przeżyć prawdę słów Zbawiciela, który pragnie nas wyzwolić z letniości i udzielić zbawczej pomocy łaski. Chcemy schronić się pod płaszcz Maryi, Matki Miłosierdzia, odnawiającej w nas świadomość dzieci Bożych, które otrzymały białą szatę na chrzcie świętym i tylko dzięki Jej pomocy mogą zachować czyste serca i umysły na wzór Jej Niepokalanego Serca zawsze oddanego Bogu. Pragniemy zyskać namaszczenie balsamem miłosierdzia, który uzdrowi nasze oczy i uzdolni je do dostrzegania Oblicza Bożego Miłosierdzia. Otwieramy się też na dar złota miłosierdzia przez pełnienie uczynków miłosierdzia co do duszy i do ciała, gdyż „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Spotkanie Strumienie Miłosierdzia Bożego, które będzie miało miejsce 21 października 2016 w kościele kapucynów w Lublinie na Poczekajce ma na celu uwielbienie Boga i zyskanie jeszcze jednej okazji na otworzenie się na dar Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Jest jakby rzut na taśmę przed końcem roku łaski, kolejna szansa, by doświadczyć, że Bóg czeka na nasze nawrócenie i pokutę, które mają być odpowiedzią na objawienie Miłosierdzia. Całonocne czuwanie prowadzone przez różne grupy modlitewne na co dzień gromadzące się przy kapucyńskim kościele jest wyznaniem wiary, modlitewnym uczynkiem miłosierdzia za żywych i umarłych oraz aktem pokuty i wynagradzania za grzechy całego świata.

Oddanie w opiekę Maryi Matki Miłosierdzia dokona się przez akt recytacji modlitwy zawierzenia, w której każdy ponowi swoje przyrzeczenie chrztu i zobowiąże się do pełnienia konkretnego uczynku miłosierdzia co do duszy i do ciała. Namaszczenie oczu olejkiem z sanktuarium Domku Matki Bożej w Loreto będzie znakiem gotowości przyjęcia w swoim codziennym życiu wskazań Ewangelii, jako światła w pełnieniu woli Bożej. Maryja Matka Miłosierdzia przedstawiana w ikonografii Kościoła jako rozpościerająca płaszcz opieki nad chroniącymi się u Niej ludźmi, jest bowiem czczona od wieków w Kościele Wschodnim, jako Pokrow, a w Kościele Zachodnim oddaje się Jej cześć w tytule Matki Bożej Opieki. Ona bowiem okrywa swoje dzieci opiekuńczą szatą łaski Zbawiciela i prowadzi do Ojca w mocy Ducha Świętego. Kierując czysty wzrok ku Jezusowi, pomaga ludziom dostrzegać dobro i żyć nadzieją na zwycięstwo miłosierdzia nad grzechem i śmiercią.

Nabożeństwo Roku Jubileuszowego na Poczekajce w czytelnych znakach pragnie przekazać istotę owocnego przyjęcia Miłosierdzia, które musi dotknąć oczu i serca człowieka oraz wyrazić się w czynie pokuty i służebnej miłości. Zaproszeni kapłani i wspólnoty będą pomagać w modlitewnym otwarciu serca, które tylko przez chwałę oddawaną Bogu znajduje najlepszą atmosferę do zyskania tego, co jedynie jest konieczne, by życie człowieka było spełnione. W programie czuwania jest konferencja o Kościele w Laodycei oraz przyjęcie znaków w postaci balsamu miłosierdzia, szaty miłosierdzia oraz złota miłosierdzia. Centralnym punktem spotkania jest Msza święta, po której będzie prowadzone uwielbienie Jezusa Eucharystycznego trwające do godziny trzeciej nad ranem, gdy zostanie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Termin spotkania z piątku na sobotę umożliwia obecność ludziom, którzy mając wolną sobotę mogą poświęcić więcej czasu na modlitwę i pokutę. 22 października przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, który szczególnie zasłużył się do propagowania kultu Bożego Miłosierdzia i tym bardziej zachęcam, by łącząc się ze Świętym Papieżem, uczestniczyć w spotkaniu, które otwiera serce na uwielbienie Boga.

Program spotkania:

18.45 – Pieśń na wejście – Odnowa w Duchu Świętym

18.50 – Rozpoczęcie – słowo wprowadzenia o. Andrzej Derdziuk OFMCap

19.00 – Uwielbienie Boga Miłosiernego

19.15 – Konferencja o Kościele w Laodycei – o. Andrzej Kiejza OFMCap

19.45 – Czuwanie z Maryją Matką Miłosierdzia – znaki:

       szata miłosierdzia – oddanie się w opiekę Maryi i schronienie pod płaszczem Jej opieki

       balsam miłosierdzia – namaszczenie olejem z Loreto

       złoto miłosierdzia – postanowienie dobrego uczynku i przyjęcie uczynku miłosierdzia

21.00 – Apel Jasnogórski

21.20 – Msza święta – przewodniczy ks. Eugeniusz Derdziuk, homilia ks. Robert Muszyński

23.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzi Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

03.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie adoracji

Wspólnoty włączone w organizację: Odnowa w Duchu Świętym, Kapucyńskie Duszpasterstwo Elektroniczne, Duszpasterstwo Młodzieży na Poczekajce, Duszpasterstwo Absolwentów, Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, Grupa Modlitwa Ojca Pio

Andrzej Derdziuk OFMCap