Szerzenie wiary

02-08-2015

Z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej na 15. rocznicę radia "Emaus" w Katedrze Poznańskiej 23 marca 2010.

0
1746
fot. sxc.hu
fot. sxc.hu

Każdy uczeń Chrystusa winien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i ją szerzyć. Szerzenie wiary jest nieodzowne do zbawienia: „Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32-33).

Z homilii abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej na 15. rocznicę radia “Emaus” w Katedrze Poznańskiej 23 marca 2010.

Przeczytaj całość homilii

NO COMMENTS