W pierwszym tygodniu wakacji w Centrum Formacji Misyjnej odbywa się Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) drugiego stopnia, organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne. W Szkole uczestniczą 42 osoby z 15 polskich diecezji, głównie świeccy, ale też i osoby duchowne. Zajęcia potrwają do piątku, 1 lipca 2016 r.

„Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych jest kontynuacją ubiegłorocznej. Na drugim stopniu uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę z zakresu misjologii, a także poznają działalność i nowe inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. Z racji obchodów 100-lecia istnienia Papieskiej Unii Misyjnej (PUM) tegoroczne spotkanie jest w znacznej mierze poświęcone tej tematyce, tym bardziej, że w rozumieniu bardzo wielu osób PUM ogranicza się tylko do osób duchownych. Owszem, tak było na początku, kiedy bł. Paweł Manna ją zakładał, ale potem PUM otworzyła się i teraz jej członkami i animatorami oprócz duchowieństwa są osoby świeckie – podkreśla ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM. Z rozmów z uczestnikami SAM wynika, że przez cały rok pracy w szkołach jako katecheci czy opiekunowie grup parafialnych starali się wykorzystać wiedzę, którą zdobyli przed rokiem, na przykład zainicjowali w swojej parafii akcję Kolędników Misyjnych, czy zaangażowali się w akcję AdoMiS na rzecz pomocy seminarzystom w krajach misyjnych. Inni starali się rozpowszechniać akcję Misyjny Bukiet. Nasi animatorzy otrzymują też materiał do umisyjniania Żywego Różańca, drugiego dzieła Pauliny Jaricot. Ciekawostką jest to, że nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Teologicznym UKSW, ponieważ chcemy rozbudować formułę SAM m.in. o system studiów w zakresie misjologii na platformie e-learningowej. Być może uda się w przyszłym roku rozpocząć SAM, która będzie mieć charakter kursów doskonalących dla katechetów, animatorów i być może w skonsolidowanej formie dla tych, którzy mają magisterium z teologii jako propozycja studium podyplomowego” – zapowiada dyrektor krajowy PDM.

Na pytanie, czego można nauczyć się w tym roku podczas SAM, ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary odpowiada: „Mnóstwa ciekawych rzeczy! Od warsztatów z nowej ewangelizacji, które poprowadziło małżeństwo Karolina i Karol Formont, para zawodowych ewangelizatorów, posługujących w różnych krajach świata, aż po warsztaty filmowe, które mają dostarczyć narzędzi, jak skutecznie wykorzystać współczesne komunikatory medialne, jak Facebooka i strony internetowe w animacji misyjnej, jak przygotować i zamieszczać krótkie filmiki. Nowością jest Młodzieżowy Wolontariat Misyjny – świeżutka propozycja formacji misyjnej dla młodzieży przygotowana przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Jest skierowana do młodzieży gimnazjów i szkół średnich. Chcemy wypełnić tę lukę, którą mamy między dziecięcymi ogniskami misyjnymi a studenckimi kołami misjologicznymi czy misyjnymi. Chcemy, żeby młodzież dowiedziała się, czym jest duchowość misyjna” – opowiada z wielkim entuzjazmem ks. Maciej.

„SAM dostarcza mi jednocześnie relaksu, inspiracji, staje się wręcz pasją. Misjami zaczęłam się interesować sześć lat temu. Na SAM udało mi się dotrzeć dopiero rok temu, teraz jestem na drugim stopniu i mam zamiar przyjechać trzeci raz, mimo że nie ma trzeciego stopnia, więc wrócę na pierwszy. Tu nabieram sił na nowy rok szkolny. Tu otrzymuję nowe narzędzia do pracy z dzieciakami, nad sobą, tu odkryłam nowe talenty. To dzięki atmosferze, jaka panuje wśród uczestników, dzięki którym otrzymuję informację zwrotną na swój temat. Także bezpośredni kontakt z misjonarzami daje mi prawdziwe dotykalne świadectwa życia, którego z żadnej książki nie wyczytam” – zachwyca się Elżbieta Kupisińska, katechetka z Łodzi.

„Swoje zainteresowanie misjami zawdzięczam mojej żonie. Razem byliśmy na podobnym spotkaniu koło Poznania. Obecnie mamy proboszcza przychylnego misjom i powoli zaczynamy działać. Tu w Szkole Animatorów Misyjnych dowiedziałem się po raz pierwszy o szerokiej działalności Papieskich Dzieł Misyjnych. Czuję się niezwykle ubogacony – wyraża zadowolenie Czesław spod Chojnic

Katarzyna Wiśniak z diec. rzeszowskiej z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci była związana od lat dziecięcych. Kiedy wyrosła z tego Dzieła, nie miała dokąd pójść: „Spełniło się moje marzenie z podstawówki. Na SAM dowiedziałam się, że mogę zacząć działać już jako organizator w Młodzieżowym Wolontariacie Misyjnym. Dla dzieciaków, kończących podstawówkę, to wielka szansa na poszerzenie horyzontów misyjnych i kontynuację pomocy misjom” – zaznacza animatorka misyjna.

SAM potrwa do piątku, uczestników czeka jeszcze mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty twórczości dla misji, modlitwa w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, gdzie będzie możliwość przejścia przez Bramę Miłosierdzia.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia SAM. Z uroczystym błogosławieństwem i pełni misyjnego zapału powrócą do swoich środowisk.

NO COMMENTS