Tak – dla pokoju i rozwoju narodów! Nie dla wojny i zabijania!

30-08-2014

Pasterskie słowo z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej skierowali do rodaków w Polsce i za granicą biskupi diecezjalni zebrani 25 i 26 sierpnia na Jasnej Górze. – Pokój jest naszym obowiązkiem, do którego trzeba się wychowywać – piszą. Słowo biskupów będzie odczytywane w kościołach w niedzielę 31 sierpnia.

0
1639

– II wojna światowa ujawniła otchłań zła, do jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie i systemy polityczne, które odwróciły się od Boga, przekreślając Jego prawa. Z drugiej zaś strony ukazała też piękno i siłę ludzkiego ducha, czerpiącego często swą siłę ze źródeł wiary – zauważają biskupi, wspominając 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W słowie do wiernych piszą o tym, by pamiętać trud drogi do wolności i zwracają uwagę na potrzebę przygotowywania kolejnych pokoleń do życia w pokoju. Przypominają, że warunkiem zaistnienia pokoju jest postawa szczerego przebaczenia. Dodają tu również “poszanowanie praw człowieka, szacunek dla wolności, w tym wolności religijnej i wolności sumienia, rozwój, solidarność oraz dialog” i wymieniane przez Ojca Świętego Franciszka braterstwo.

Odnosząc się do „niewypowiedzianej wojny”, która trwa obecnie na Ukrainie, stwierdzają, że „wydarzenia te, godzące w prawo narodów do wyboru własnej drogi, budzą uzasadniony niepokój także o przyszłość naszej Ojczyny”. Apelują o skuteczne działania, “które mogłyby pokojowymi środkami zahamować tragedię wojny”. Biskupi zachęcają też wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o pokój. – Na ogarnięte wojną i działaniami terrorystycznymi ziemie naszych sąsiadów kierujemy z Jasnej Góry Zwycięstwa przesłanie pokoju, które przynosi człowiekowi Chrystus. To On zburzył mur wrogości rozdzielający ludzi  – czytamy.

DOKUMENT

31 sierpnia, kiedy w kościołach odczytywane będzie słowo biskupów w rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Gliwicach spotkają się przewodniczący Episkopatów Polski i Niemiec – abp Stanisław Gądecki i kard. Reinhard Marx. Wspólnie będą celebrować Mszę św. w intencji pokoju na świecie.

 Zobacz też:

Modlitwa o pokój w rocznicę II wojny światowej

Briefing z udziałem przewodniczącego Episkopatu Niemiec kard. Reinharda Marxa

NO COMMENTS