Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Niemal 3 tys. haseł, ponad 2 tys. not biograficznych i 530 osób zaangażowanych w powstanie – ukazała się „Encyklopedia 100-lecia KUL”. To unikatowe dzieło w dziejach polskiej encyklopedystyki, które tak kompleksowo ukazuje całokształt życia akademickiego jednej uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Opublikowana w stulecie istnienia lubelskiej Alma Mater dwutomowa „Encyklopedia 100lecia KUL” stawia sobie za cel prezentację dorobku uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowiska KUL (pracowników, studentów i absolwentów) w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju.

Dzieło zawiera 2950 haseł, wśród których najliczniejszą grupę stanowią hasła biograficzne opisujące działalność aż 2030 osób. W Encyklopedii umieszczono także biogramy ważniejszych absolwentów, szczególnie zasłużonych na różnych polach działalności, zwłaszcza naukowej, literackiej, artystycznej, polityczno-społecznej i kościelnej.

Uwzględniono także darczyńców i donatorów Uniwersytetu, doktorów honoris causa oraz nagrodzonych innymi nagrodami przyznawanymi przez KUL.

Wśród haseł rzeczowych dominują opracowania dotyczące dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych uczelni (wydziały, instytuty, jednostki międzywydziałowe, ośrodki i centra naukowo-badawcze, agendy administracyjne).

Wiele miejsca przeznaczono także na fundacje, studenckie koła naukowe, towarzystwa, stowarzyszenia i organizacje, a także jednostki kulturalno-artystyczne funkcjonujące w strukturach Uczelni. Oddzielne opracowania poświęcono uniwersyteckim czasopismom i ważniejszym seriom wydawniczym, ośrodkom wydawniczym i redakcjom. Dość liczną grupę stanowią hasła omawiające obiekty uniwersyteckie zlokalizowane zarówno w obrębie kampusów na terenie Lublina, jak i zamiejscowe domy pracy twórczej oraz odpoczynku. Specyficzną grupą są zagadnienia omawiające tytuły, stanowiska, funkcje i urzędy uczelniane oraz znaki i symbole uniwersytetu. W Encyklopedii znalazły się także opracowania opisujące ważniejsze wydarzenia uniwersyteckie, takie jak konferencje i tygodnie naukowe, cykliczne wykłady, sympozja, festiwale nauki i imprezy artystyczne.

Ogółem w procesie powstania „Encyklopedii 100-lecia KUL” uczestniczyło 530 osób. Byli to głównie aktualni pracownicy wszystkich pionów i obszarów organizacyjnych Uczelni, którzy na ogół opisywali agendy związane z ich aktywnością na Uniwersytecie. Ponadto do tworzenia Encyklopedii zaangażowano wielu doktorantów, stażystów i studentów, zwłaszcza odbywających praktyki w Instytucie Leksykografii, gdzie koordynowano prace autorskie i redakcyjne nad tym Dziełem.

Ilustracje wykorzystane w Encyklopedii w zdecydowanej większości pochodzą ze zbiorów własnych Uniwersytetu, zwłaszcza z Archiwum Uniwersyteckiego KUL, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i Działu Komunikacji. Zasoby te uzupełniły fotografie udostępniane przez autorów poszczególnych tekstów encyklopedycznych, a także liczne, pochodzące ze zbiorów prywatnych pracowników KUL i ich rodzin.

Encyklopedia ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Przyjaciół KUL.

KAI

Prezentacja Encyklopedii KUL - 14 I 2019

Zdjęcie ilustracyjne: Episkopat.pl

 

NO COMMENTS